Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 13, Surah al-Ra’d (Petir) : 43 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
13-1: Alif, Lam, Mim, Ra. Inilah ayat-ayat kitab (al-Qur’an); dan diturunkan kepada engkau (wahai Muhammad saw) daripada Rab (Tuhan) engkau, tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya.
13-2: Allah jualah yang meninggikan langit-langit tanpa tiang (yang dapat) kamu melihatnya. Kemudian Dia (Allah) bersemayam (menetapkan pentadbiran-Nya) pada ‘Arash, dan Dia (Allah) menundukkan (meletakkan peraturan pada) matahari dan bulan; masing-masing beredar menurut batas yang telah ditentukan. Dia (Allah) mengaturkan urusan, Dia (Allah) menerangkan ayat-ayat; supaya kamu meyakini pertemuan dengan Rab (Tuhan) kamu.
13-3: Dan Dia (Allah) jualah yang menghamparkan bumi, dan menjadikan padanya (pada bumi) gunung-gunung dan sungai-sungai, dan (menjadikan) semua buah-buahan. Dia (Allah) menjadikan padanya (pada bumi) berpasang-pasangan. Dia (Allah) menutupkan malam dengan siang. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat ayat-ayat (tanda-tanda) bagi kaum yang mahu berfikir.
13-4: Dan pada bumi itu ada bahagian-bahagian tanah yang (diusahakan) berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman lain dan tamar yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Dan Kami (Allah) melebihkan sebahagiannya (tanaman itu) daripada sebahagian yang lain pada rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran.

13-5 : Dan seandainya ada yang menghairankan kamu, maka yang (seharusnya) menghairankan kamu adalah perkataan mereka: “Apakah setelah kita menjadi tanah, kita akan (dibangkitkan) menjadi makhluk yang baharu?” Itulah orang yang tidak mempercayai Rab (Tuhan) mereka, dan mereka itulah yang ada belenggu pada leher mereka. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
13-6: Dan mereka mendesak engkau (secara mengejek) agar mempercepatkan keburukan (azab) sebelum kebaikan (dihantarkan kepada mereka), padahal telah berlaku contoh-contoh (azab) sebelum (zaman) mereka. Dan sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau benar-benar mempunyai keampunan untuk manusia atas kezaliman mereka. Dan Rab (Tuhan) engkau juga benar-benar mempunyai azab seksa yang sangat keras.
13-7: Dan orang kafir itu berkata: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad saw) suatu tanda (bukti) daripada Rab (Tuhan)nya?” Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad saw) adalah pemberi peringatan, kerana bagi tiap-tiap kaum ada (dihantarkan) yang memberi petunjuk.
13-8: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna, dan (juga) yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukuran (masing-masing).
13-9: Al-‘Alim (Yang Maha Mengetahui) perkara yang ghaib dan yang nyata, al-Kabir (Yang Maha Besar), lagi al-Muta’al (Yang Maha Tinggi).
13-10: Sama sahaja (bagi Allah) di kalangan kamu yang merahsiakan ucapan dengan yang bercakap secara terus terang, dan yang bersembunyi di malam hari dengan yang berjalan di siang hari.
13-11: Bagi setiap orang ada penjaga-penjaga yang (sentiasa) mengiringi di hadapannya dan di belakangnya; mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri-diri mereka (sendiri). Dan jika Allah berkehendak mendatangkan keburukan kepada sesuatu kaum, maka tidak ada yang berkuasa menolaknya. Dan tidak ada bagi mereka pelindung selain-Nya.

13-12: Dia (Allah) jualah yang memperlihatkan kilat kepada kamu, yang menakutkan dan (mengandungi) harapan (kedatangan hujan), dan Dia (Allah) mengadakan awan yang berat.
13-13: Dan petir itu bertasbih dengan memuji-Nya (Allah), dan malaikat (juga) lantaran takut kepada-Nya (kepada Allah). Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menyambar sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah) namun, mereka masih juga berbantah-bantah tentang Allah, padahal Dia (Allah), amat keras seksaan-Nya (Allah).
13-14: Bagi Allah jualah da’watul-haq (seruan kebenaran). Dan benda-benda yang mereka pertuhankan selain Dia tidak mampu memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua-dua tapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal ia (air itu) tidak sampai ke mulutnya. Dan tidaklah ada seruan orang kafir itu, melainkan kesesatan belaka.
13-15: Dan kepada Allah jualah bersujud segala yang di langit dan di bumi, dengan rela atau terpaksa, dan bayang-bayang mereka pun (bersujud) di waktu pagi dan petang.
13-16: Katakanlah: “Siapakah Rab (Tuhan) bagi langit dan bumi?” Katakanlah: “Allah!” Katakanlah: “Patutkah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, (padahal) mereka tidak berkuasa memberi manfaat dan tidak (juga) mudarat bagi diri mereka sendiri?” Katakanlah: “Adakah sama orang buta dengan orang yang dapat melihat? Atau, adakah sama gelap gelita dengan terang benderang? Atau, adakah mereka yang dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah itu telah menciptakan seperti ciptaan-Nya (Allah), sehingga serupa ciptaan itu bagi (pandangan) mereka?” Katakanlah: “Allah jualah al-Khaliq (Pencipta) segala sesuatu, dan Dia adalah al-Wahid (Yang Maha Esa), lagi al-Qahhar (Yang Maha Perkasa).
13-17: Dia (Allah) menurunkan air dari langit, lalu membanjiri lembah-lembah menurut ukurannya (kadar yang telah ditetapkan), maka banjir itu membawa buih yang terapung-apung. Dan daripada benda-benda yang mereka leburkan dalam api untuk dijadikan perhiasan dan perkakas, (juga) berbuih seperti itu. Demikianlah Allah membuat (misalan) yang hak (benar) dan yang batil (salah). Adapun buih itu akan hilang tanpa sebarang nilai, sedangkan yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat misalan-misalan.
13-18: Bagi orang yang menyahut seruan Rab (Tuhan)nya adalah pembalasan yang baik, dan orang yang tidak menyahut seruan-Nya – sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak itu besertanya (yang sedia ada) – tentulah mereka hendak menebus diri mereka dengannya. Bagi mereka itu seburuk-buruk hisab, dan tempat mereka adalah Neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

13-19: Adakah orang yang mengetahui bahawa apa yang diturunkan kepada engkau daripada Rab (Tuhan) engkau itu benar, sama seperti orang yang buta? Sesungguhnya orang yang memikirkan hal itu hanyalah ulul-albab (orang yang berfikiran dalam).
13-20: (Iaitu) orang yang meneguhkan perjanjian Allah, dan mereka tidak merombak perjanjian.
13-21: Dan orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rab (Tuhan) mereka, serta mereka takutkan hisab yang buruk.
13-22: Dan orang yang sabar kerana mengharapkan wajah Rab (Tuhan) mereka. Dan mereka mendirikan solat serta menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang Kami kurniakan kepada mereka, secara sembunyi dan terang-terangan. Dan mereka menolak kejahatan dengan cara yang baik. Bagi mereka itulah kesudahan tempat (yang baik).
13-23: (Iaitu) syurga ‘Adn yang mereka memasukinya bersama-sama orang salih daripada bapa-bapa mereka, isteri-isteri mereka dan keturunan mereka, sedang malaikat masuk ke tempat mereka daripada semua pintu-pintu.
13-24: (Malaikat memberi hormat): “Salam (keselamatan) atas kamu disebabkan kesabaran kamu.” Alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.
13-25: Dan orang yang merombak perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan serta mereka membuat kerosakan di bumi, maka bagi mereka itulah laknat dan bagi mereka itulah seburuk-buruk tempat.
13-26: Allah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah), dan (Dia juga) yang menyempitkannya. Dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu pada (perbandingan dengan) akhirat hanyalah kesenangan (yang sedikit).

13-27: Dan berkatalah orang kafir: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad saw) suatu ayat (tanda/mukjizat) daripada Rab (Tuhan)nya?” Katakanlah: “Sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang Dia (Allah) kehendaki, dan Dia (Allah) memberi petunjuk kepada orang yang kembali (bertaubat).”
13-28: Orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ketahuilah! Dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram.
13-29: Orang yang beriman dan beramal salih mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
13-30: Demikianlah, Kami mengutuskan engkau kepada satu umat, sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya engkau bacakan kepada mereka apa yang Kami (Allah) wahyukan kepada engkau, sedangkan mereka kafir kepada al-Rahman (Yang Maha Pemurah). Katakanlah: “Dia (Allah) adalah Ilah (Tuhan)ku, tidak ada Ilah (Tuhan) melainkan Dia (Allah). Hanya kepada-Nya (kepada Allah) aku bertawakal, dan hanya kepada-Nya (kepada Allah) aku kembali (bertaubat).”

13-31: Dan sekiranya ada suatu kitab bacaan yang dengannya gunung-gunung dapat digoncangkan, atau dengannya bumi menjadi terbelah, atau dengannya orang mati dapat berkata-kata, (maka al-Qur’an inilah dia). Bahkan kepunyaan Allah jua segala urusan. Adakah orang yang beriman tidak mengerti bahawa jika Allah kehendaki, nescaya diberi-Nya (Allah) petunjuk kepada manusia sekaliannya? Dan orang kafir sentiasa ditimpa bencana akibat perbuatan mereka, atau bencana itu berlaku berhampiran dengan tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menyalahi janji-Nya (Allah).
13-32: Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan para rasul sebelum engkau (wahai Muhammad saw), lalu Aku (Allah) biarkan orang kafir itu, (tetapi) kemudian Aku (Allah) menimpakan azab kepada mereka; maka bagaimanakah (pedihnya) azab-Ku (Allah)?
13-33: Apakah Dia (Allah), yang menjaga setiap diri, (sama dengan berhala yang tidak menjaga), terhadap apa yang diperbuatkan? Mereka adakan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah: “Sebutkanlah (panggillah) mereka (berhala-berhala) itu (jika mereka boleh mendengar).” Atau, apakah kamu mahu memberitahu kepada-Nya (kepada Allah) sesuatu yang tidak diketahui-Nya (Allah) di bumi? Atau dengan perkataan lahir sahaja (sedangkan sebenarnya bukan seperti kamu sangkakan)? Bahkan diperhiaskan bagi orang kafir itu (oleh syaitan), (lalu mereka) memandang baik tipu-daya mereka, dan dihalanginya daripada jalan (yang benar). Dan sesiapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya orang yang (mampu) memberi petunjuk.
13-34: Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, dan azab di akhirat lebih berat lagi. Dan tidak ada bagi mereka seorang pelindung daripada (azab) Allah.
13-35: Perumpamaan jannah (taman/syurga) yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, ialah jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, makanannya kekal, dan (juga) naungannya. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa, sementara tempat kesudahan orang kafir adalah neraka.

13-36: Dan orang (yang benar di kalangan) yang diberi kitab kepada mereka (Yahudi dan Nasrani) bergembira dengan apa yang diturunkan kepada engkau (wahai Muhammad saw). Tetapi daripada golongan itu ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah: “Sesungguhnya aku hanya diperintahkan agar mengabdikan diri kepada Allah semata-mata, dan tidak mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia (Allah). Kepada-Nya (Allah) aku menyeru dan kepada-Nya (kepada Allah) aku kembali.”
13-37: Dan demikianlah Kami menurunkannya (al-Qur’an) sebagai hukum (peraturan) dalam bahasa Arab. Dan sekiranya kamu turuti hawa nafsu mereka – sesudah datang pengetahuan kepada kamu – nescaya tidak ada bagi kamu selain Allah, (sebarang) pelindung dan pemelihara.
13-38: Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah mengutuskan para rasul sebelum engkau, dan Kami (Allah) menjadikan mereka mempunyai isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada (kekuasaan) bagi seseorang rasul mendatangkan sesuatu ayat, melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap ketentuan ada kitab (pada sisi Allah).
13-39: Dihapuskan Allah apa yang Dia (Allah) kehendaki, dan ditetapkan (apa yang Dia kehendaki). Dan pada sisi-Nya Ummul Kitab (Ibu Kitab).

13-40: Dan jika Kami (Allah) perlihatkan kepada engkau sebahagian daripada apa yang Kami (Allah) janjikan kepada mereka, atau Kami (Allah) matikan engkau, (itu semua bukan urusan engkau), maka sesungguhnya kewajipan engkau hanyalah menyampaikan, sedang atas Kami (Allah)lah (urusan) menghitung (amalan mereka). 
13-41: Apakah mereka tidak melihat, bahawa Kami (Allah) mendatangi bumi itu, Kami kurangi tepi-tepinya? Dan Allah jua yang (berhak) menghukum, tidak ada yang (berkuasa) membatalkan hukum-Nya (Allah). Dan Dia (Allah) amat cepat perhitungan(-Nya).
13-42: Dan orang-orang sebelum mereka telah membuat tipu-daya, tetapi bagi Allah jua (menentukan keberkesanan) segala tipu-daya. Dia (Allah) mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri. Dan orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan itu.
13-43: Dan berkata orang kafir itu: “Engkau bukanlah seorang yang dijadikan rasul.” Katakanlah: “Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu, dan (menjadi saksi juga) orang yang mempunyai ilmu kitab.”
 
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH IBRAHIM