Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

JUZUK 15

Surah 17, Surah al-Isra’ (Berjalan Malam) atau Bani Isra’el  : 111 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
17-1:  Subhana (Maha Suci Dia/Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad saw) pada suatu malam dari al-Masjidi'l-Haram ke al-Masjidi'l-Aqsa, yang telah Kami (Allah) berkati sekelilingnya, agar Kami (Allah) perlihatkan kepadanya (Muhammad saw) sebahagian daripada tanda-tanda Kami (Allah). Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-Basir (Maha Melihat). 
17-2:  Dan Kami (Allah) berikan kepada Musa kitab (Tawrat) dan Kami (Allah) jadikannya petunjuk bagi Bani Isra’el (dengan firman): "Janganlah kamu mengambil penolong selain Aku (Allah).”
17-3:  Anak cucu daripada orang yang Kami (Allah) bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia (Nuh) adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.
17-4:  Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan membuat kerosakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar."
17-5:  Maka apabila datang ketetapan pertama daripada kedua-dua (ketetapan) itu, Kami (Allah) datangkan kepadamu hamba-hamba Kami (Allah) yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka bermaharajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.
17-6:  Kemudian Kami (Allah) kembalikan kepada kamu giliran atas (mengalahkan) mereka, dan Kami (Allah) membantu kamu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami (Allah) jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
17-7:  Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik bagi diri kamu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka itu pun untuk diri kamu sendiri juga. Maka datang pula ketetapan yang akhir (kedua), untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana mereka memasukinya pada kali pertama (dahulu), dan mereka membinasakan apa sahaja yang mereka kuasai.
17-8:  Mudah-mudahan Rab (Tuhan)mu akan melimpahkan rahmat kepadamu; dan sekiranya kamu kembali (kepada kederhakaan), nescaya Kami (Allah) juga kembali (mengazabkan kamu), dan Kami (Allah) jadikan Neraka Jahanam penjara bagi orang kafir.

17-9:  Sesungguhnya al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang Mukmin yang mengerjakan amal salih, bahawa bagi mereka (disediakan) pahala yang besar.
17-10:  Dan sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada (kehidupan) akhirat, Kami (Allah) sediakan bagi mereka azab yang pedih.
17-11:  Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia (bersifat) tergesa-gesa.
17-12:  Dan Kami (Allah) jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami (Allah) hapuskan tanda malam dan Kami (Allah) jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia daripada Rab (Tuhan)mu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami (Allah) terangkan dengan jelas. 
17-13:  Dan tiap-tiap manusia itu Kami (Allah) gantungkan (catatan amalnya) sebagai kalung pada lehernya. Dan Kami (Allah) keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
17-14:  Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab terhadapmu.
17-15:  Sesiapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya itu adalah petunjuk untuk dirinya sendiri; dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri (pula). Dan tidaklah memikul beban seorang pemikul akan beban orang lain, dan Kami (Allah) tidak akan mengazab sebelum Kami (Allah) mengutus seorang rasul.
17-16:  Dan jika Kami (Allah) hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami (Allah) perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kefasikan dalam negeri itu, lantaran itu patutlah berlaku terhadap mereka perkataan (ketentuan Kami/Allah), kemudian Kami (Allah) hancurkannya (negeri itu) sehancur-hancurnya.
17-17:  Dan berapa banyaknya generasi sesudah Nuh telah Kami (Allah) binasakan. Dan cukuplah Rab (Tuhan)mu terhadap dosa hamba-hamba-Nya adalah al-Khabir (Maha Mengerti) lagi al-Basir (Maha Melihat). 
17-18:  Sesiapa menghendaki yang segera (kehidupan duniawi), maka Kami (Allah) segerakan baginya padanya (di dunia ini) apa yang Kami (Allah) kehendaki, bagi orang yang Kami (Allah) kehendaki. Kemudian Kami (Allah) tentukan baginya Neraka Jahanam; dia akan memasukinya (dalam keadaan) tercela dan terusir.
17-19:  Dan sesiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan bersungguh-sungguh berusaha ke arah itu, sedang dia adalah Mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya disyukuri (dibalas dengan baik).
17-20:  Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini (yang menghendaki akhirat) mahupun golongan itu (yang menghendaki dunia), daripada pemberian Rab (Tuhan)mu. Dan pemberian Rab (Tuhan)mu tidak dapat dihalangi.
17-21:  Perhatikanlah bagaimana Kami (Allah) lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian (yang lain). Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi darjatnya dan lebih besar keutamaannya.

17-22:  Janganlah kamu adakan ilah (tuhan) yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah).
17-23:  Dan Rab (Tuhan)mu telah memerintahkan supaya kamu jangan mempertuhankan selain Dia (Allah) dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu.  Jika salah seorang antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "uf" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
17-24:  Dan hamparkanlah sayap kerendahan dirimu terhadap mereka berdua dengan kasih sayang dan ucapkanlah: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Kasihanilah mereka berdua, sebagaimana mereka telah memeliharaku di waktu kecil". 
17-25:  Rab (Tuhan)mu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia (Allah) terhadap orang-orang yang bertaubat adalah al-Ghafur (Maha Pengampun).
17-26:  Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, dan (juga kepada) orang miskin dan ibnu’l-sabil (orang yang dalam perjalanan); dan janganlah kamu membazir dengan boros. 
17-27:  Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rab (Tuhan)nya.
17-28:  Dan jika kamu berpaling daripada mereka untuk memperoleh rahmat daripada Rab (Tuhan)mu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. 
17-29:  Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah (pula) kamu terlalu menghulurkannya kerana itu (membuat) kamu jadi tercela dan menyesal.
17-30:  Sesungguhnya Rab (Tuhan)mu melapangkan rezeki kepada sesiapa yang Dia (Allah) kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia (Allah) terhadap hamba-hamba-Nya (Allah) adalah al-Khabir (Maha Mengerti), lagi al-Basir (Maha Melihat).

17-31:  Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. Kami (Allah) yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. 
17-32:  Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya ia (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
17-33:  Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan hak (alasan yang benar). Dan sesiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami (Allah) telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah dia (ahli waris itu) melampaui batas dalam membunuh.  Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
17-34:  Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji; sesungguhnya perjanjian itu ditanya.
17-35:  Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat dan timbanglah dengan neraca yang benar.  Itulah yang lebih utama dan lebih baik kesudahannya.
17-36:  Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan ditanya mengenainya.
17-37:  Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.
17-38:  Semua itu kejahatannya pada sisi Rab (Tuhan)mu, lagi amat dibenci.
17-39:  Itulah sebahagian hikmah yang diwahyukan Rab (Tuhan) engkau kepada engkau. Dan janganlah kamu mengadakan ilah (tuhan) yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam Neraka Jahanam dalam keadaan tercela lagi dijauhkan. 

17-40:  Maka apakah Rab (Tuhan) memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia (Allah) sendiri mengambil malaikat sebagai anak-anak perempuan?  Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar.
17-41:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah ulang-ulangi dalam al-Qur'an ini, agar mereka selalu ingat, tetapi tidak menambahkan kepada mereka melainkan pelarian (daripada kebenaran). 
17-42:  Katakanlah: "Jika ada ilah (tuhan-tuhan) di samping-Nya (Allah), sebagaimana yang mereka katakan, nescaya mereka (tuhan-tuhan itu) akan mencari jalan kepada yang memiliki ‘Arash".
17-43:  Subhanahu wa Ta’ala (Maha Suci dan Maha Tinggi Dia/Allah) daripada apa yang mereka katakan itu, sangat tinggi, sangat besar!
17-44:  Bertasbih (mengucapkan kesucian) kepada-Nya (kepada Allah) langit yang tujuh, dan bumi (juga), dan segala yang ada di dalamnya. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya (Allah), tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka.  Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Halim (Maha Penyantun), lagi al-Ghafur (Maha Pengampun).
17-45:  Dan apabila engkau membaca al-Qur'an, nescaya Kami (Allah) adakan antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu, suatu dinding yang tertutup.
17-46:  Dan Kami (Allah) adakan tutupan atas hati mereka, hingga mereka tidak memahaminya, dan pada telinga mereka ada penyumbat. Dan apabila engkau menyebut Rab (Tuhan)mu sahaja dalam al-Qur'an, nescaya mereka berpaling lari ke belakang (kerana benci).
17-47:  Kami (Allah) lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan engkau, tatkala mereka mendengarkan engkau, dan tatkala mereka berbisik-bisik, (iaitu) tatkala orang zalim itu berkata: "Tidaklah yang kamu ikuti ini, melainkan seorang laki-laki yang kena sihir".
17-48:  Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan terhadapmu; maka mereka menjadi sesat, lantas mereka tidak menemukan jalan.
17-49:  Dan mereka berkata: "Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?"
17-50:  Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu atau besi.”
17-51:  “Atau suatu makhluk daripada makhluk yang besar menurut fikiranmu (Allah tidak mampu membangkitkannya)". Maka mereka akan bertanya: "Siapa yang akan membangkitkan kami kembali?" Katakanlah: "Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama". Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepada engkau dan berkata, "Bilakah itu (akan terjadi)?" Katakanlah: "Mudah-mudahan ia (waktu dibangkitkan) adalah dekat."
17-52:  Pada hari Dia (Allah) memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya (Allah) sambil memuji-Nya (Allah), dan kamu menyangka bahawa kamu tidak berdiam (dalam kubur) kecuali sebentar sahaja.

17-53:  Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku (Allah), bahawa hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (perkataan yang tepat dan benar), kerana sesungguhnya syaitan itu akan mengganggu antara mereka (menimbulkan salah faham pada perkataan dan istilah). Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. 
17-54:  Rab (Tuhan)mu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia (Allah) menghendaki, Dia (Allah) akan memberi rahmat kepadamu, dan jika Dia (Allah) menghendaki Dia (Allah) akan mengazabmu. Dan Kami (Allah) tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga mereka.
17-55:  Dan Rab (Tuhan)mu lebih mengetahui apa yang (ada) di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah lebihkan sebahagian nabi-nabi itu atas sebahagian (yang lain), dan Kami (Allah) berikan kepada Daud (kitab) Zabur. 
17-56:  Katakanlah: "Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Dia (Allah) Maka mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripada kamu dan tidak pula memindahkannya". 
17-57:  Sekalian yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rab (Tuhan) mereka, siapa antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah)? Dan mereka mengharapkan rahmat-Nya (Allah), dan takutkan azab-Nya (Allah); sesungguhnya azab Rab (Tuhan)mu adalah suatu yang sangat menakutkan.
17-58:  Dan tidak ada suatu negeri pun (yang penduduknya derhaka), melainkan Kami (Allah) membinasakannya sebelum hari kiamat, atau Kami (Allah) azabkan (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis dalam kitab.
17-59:  Dan tidak ada yang menghalangi Kami (Allah) untuk mengirimkan tanda-tanda, melainkan kerana ia (tanda-tanda itu) telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan Kami (Allah) telah berikan kepada Samud unta betina itu (sebagai tanda) yang jelas, tetapi mereka berlaku zalim kepadanya (unta betina itu). Dan Kami (Allah) tidak memberikan tanda-tanda itu melainkan untuk menggerunkan. 
17-60:  Dan (ingatlah), tatkala Kami (Allah) wahyukan kepada engkau bahawa sesungguhnya Rab (Tuhan)mu meliputi sekalian manusia. Dan Kami (Allah) tidak menjadikan penglihatan (mimpi) yang telah Kami (Allah) perlihatkan kepada engkau itu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam al-Qur'an. Dan Kami (Allah) mempertakut-takutkan mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambahkan kederhakaan mereka.

17-61:  Dan (ingatlah), tatkala Kami (Allah) berfirman kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia (iblis) berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau (Allah) ciptakan daripada tanah?"
17-62:  Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau (Allah) muliakan melebihi diriku?  Sesungguhnya jika Engkau (Allah) memberi kesempatan kepadaku sampai hari kiamat, nescaya aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil". 
17-63:  Dia (Allah) berfirman: "Pergilah! Sesiapa antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya Neraka Jahanam adalah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang penuh.
17-64:  Dan perdayakanlah sesiapa yang kamu sanggupi antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda kamu dan pasukan kamu yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berikanlah janji kepada mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.
17-65:  Sesungguhnya hamba-hamba-Ku (Allah), kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Rab (Tuhan)mu sebagai al-Wakil (Pelindung)".

17-66:  Rab (Tuhan)mu yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian daripada kurnia-Nya (Allah). Sesungguhnya Dia (Allah) terhadapmu adalah al-Rahim (Maha Mengasihani).
17-67:  Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, nescaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia (Allah),  tetapi setelah Dia (Allah) menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia adalah selalu kufur (tidak berterima kasih).
17-68:  Maka apakah kamu merasa aman, (padahal Allah berkuasa) menterbalikkan sebahagian daratan bersama kamu, atau Dia (Allah) meniupkan angin kencang ke atas kamu? Kemudian kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu. 
17-69:  Atau apakah kamu merasa aman daripada dikembalikan-Nya (Allah) kamu kepadanya (laut) sekali lagi, lalu Dia (Allah) meniupkan atas kamu angin taufan dan ditenggelamkan-Nya (Allah) kamu disebabkan kekufuran kamu? Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam hal ini terhadap (seksaan) Kami (Allah).
17-70:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah memuliakan anak-anak Adam; Kami (Allah) angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami (Allah) beri mereka rezeki daripada yang baik-baik, dan Kami (Allah) lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah Kami (Allah) ciptakan.
17-71:  (Ingatlah) suatu hari yang Kami (Allah) akan memanggil tiap-tiap manusia dengan imam (pemimpin) mereka. Dan sesiapa yang diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. 
17-72:  Dan sesiapa yang buta di sini (dunia ini), nescaya di akhirat (nanti) dia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat jalan.

17-73:  Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan engkau daripada apa yang telah Kami (Allah) wahyukan kepada engkau, agar engkau mengada-adakan yang lain atas Kami (Allah); dan kalau demikian (engkau lakukan) tentulah mereka menjadikan engkau sahabat yang akrab.
17-74:  Dan kalau Kami (Allah) tidak tetapkan (hati) engkau, nescaya engkau hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. 
17-75:  Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami (Allah) akan rasakan kepada engkau (seksaan) berlipat ganda semasa hidup (di dunia ini), dan berlipat ganda (lagi) sesudah mati. Kemudian kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap Kami (Allah).
17-76:  Dan sesungguhnya mereka hampir membuat engkau gelisah di bumi (Makkah) ini untuk mengusir engkau daripadanya; dan kalau terjadi demikian, nescaya sepeninggalan engkau mereka tidak tinggal, melainkan sebentar sahaja.
17-77:  (Demikianlah) suatu ketetapan terhadap orang yang Kami (Allah) utus sebelum engkau, daripada kalangan para rasul Kami (Allah). Dan tidak akan engkau dapati perubahan bagi ketetapan Kami (Allah) itu. 
17-78:  Dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan bacaan fajar (solat subuh). Sesungguhnya bacaan fajar (solat subuh) itu disaksikan.
17-79:  Dan pada sebahagian malam (bersolat) tahajudlah engkau sebagai suatu tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rab (Tuhan) engkau mengangkat engkau ke tempat yang terpuji.
17-80:  Dan katakanlah: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Masukkanlah daku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah (pula) daku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku daripada sisi Engkau kekuasaan yang menolong.” 
17-81:  Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu (pasti) lenyap.” 

17-82:  Dan Kami (Allah) turunkan daripada al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, dan (al-Qur'an itu) tidaklah menambahkan kepada orang yang zalim selain kerugian. 
17-83:  Dan apabila Kami (Allah) berikan kesenangan kepada manusia nescaya berpalinglah dia dan menjauhkan diri; dan apabila dia ditimpa kesusahan nescaya dia berputus asa. 
17-84:  Katakanlah: "Tiap-tiap orang beramal menurut keadaannya masing-masing". Maka Rab (Tuhan)mu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. 
17-85:  Dan mereka bertanya kepada engkau tentang roh.  Katakanlah: "Roh itu termasuk amr (urusan) Rab (Tuhan)ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit". 
17-86:  Dan sesungguhnya jika Kami (Allah) menghendaki, nescaya Kami (Allah) lenyapkan apa yang telah Kami (Allah) wahyukan kepada engkau, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun tentang itu terhadap Kami (Allah). 
17-87:  Kecuali kerana rahmat daripada Rab (Tuhan) engkau. Sesungguhnya kurnia-Nya (Allah) atas engkau adalah besar. 
17-88:  Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur'an ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya (al-Qur’an), sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain". 
17-89:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah mengulang-ulangkan kepada manusia dalam al-Qur'an ini tiap-tiap macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menerima, kecuali mengkufuri(nya).
17-90:  Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak percaya kepada engkau hingga engkau memancarkan untuk kami mata air daripada bumi.” 
17-91:  “Atau engkau memiliki kebun tamar dan anggur, lalu engkau alirkan sungai-sungai di celahnya (kebun itu) yang deras alirannya.” 
17-92:  “Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping ke atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau engkau datangkan Allah dan malaikat berhadap-hadapan (dengan kami).”
17-93:  “Atau engkau mempunyai rumah daripada emas, atau engkau naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikan engkau itu hingga engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang kami akan membacanya." Katakanlah: "Subhana Rabbi (Maha Suci Tuhanku), bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul?"

17-94:  Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka: "Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?" 
17-95:  Katakanlah: "Kalau seandainya ada para malaikat yang berjalan-jalan di bumi ini dengan tenteram, nescaya Kami (Allah) turunkan kepada mereka dari langit seorang malaikat sebagai rasul". 
17-96:  Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia (Allah) terhadap hamba-hamba-Nya (Allah) adalah al-Khabir (Maha Mengerti), lagi al-Basir (Maha Melihat).”
17-97:  Dan sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan sesiapa yang Dia (Allah) sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong bagi mereka selain-Nya (Allah). Dan Kami (Allah) akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diheret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah Neraka Jahanam. Tiap-tiap kali ia (api neraka itu) akan padam, Kami (Allah) tambahkan bagi mereka nyalanya. 
17-98:  Demikian itulah balasan bagi mereka, kerana sesungguhnya mereka kufur kepada ayat-ayat Kami (Allah), dan mereka berkata: "Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?"
17-99:  Apakah mereka tidak memperhatikan bahawasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa (pula) menciptakan yang serupa dengan mereka, dan menetapkan ajal bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya? Maka orang-orang zalim itu tidak menerimanya, kecuali kufur.
17-100: Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai khazanah rahmat Rab (Tuhan)ku, nescaya kamu menahannya (khazanah itu), kerana takut (habis) membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat bakhil.”

17-101: Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah memberikan kepada Musa sembilan ayat-ayat (tanda-tanda) yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Isra’el, tatkala dia (Musa) datang kepada mereka, lalu Fir’awn berkata kepadanya (Musa): "Sesungguhnya berat sangkaanku bahawa engkau, wahai Musa, seorang yang kena sihir".
17-102: Dia (Musa) berkata: "Sesungguhnya kamu telah mengetahui, bahawa tiada yang menurunkannya (sembilan ayat-ayat itu) kecuali Rab (Tuhan) bagi langit dan bumi, (sebagai bukti-bukti) yang nyata. Dan sesungguhnya berat sangkaanku bahawa kamu, wahai Fir’awn, akan binasa".
17-103: Kemudian dia (Fir’awn) hendak mengusir mereka (Musa dan pengikutnya) daripada bumi (Mesir) itu, maka Kami (Allah) tenggelamkan dia (Fir’awn), serta orang-orang yang bersama-samanya sekaliannya. 
17-104: Dan Kami (Allah) berfirman sesudah itu kepada Bani Isra’el: "Tinggallah di bumi (negeri) ini, maka apabila datang janji akhirat, Kami (Allah) akan bangkitkan kamu (dalam keadaan) bercampur baur". 
17-105: Dan dengan kebenaran Kami (Allah) telah turunkannya (al-Qur'an), dan dengan kebenaran ia diturunkan. Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
17-106: Dan (penurunan) al-Qur'an itu Kami (Allah) pisah-pisahkannya, agar engkau membacakannya kepada manusia dengan bertenang, dan Kami (Allah) menurunkannya beransur-ansur.
17-107: Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya (al-Qur’an) atau tidak (mahu) beriman (sama sahaja bagi Allah). Sesungguhnya orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila ia (al-Qur'an) dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud.”
17-108: Dan mereka berkata: "Subhana Rabbina (Maha Suci Tuhan kami)! Sesungguhnya janji Rab (Tuhan) kami pasti terlaksana". 
17-109: Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. 
17-110: Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah al-Rahman. Dengan (nama) yang mana sahaja kamu seru, Dia (Allah) mempunyai al-Asma-ul-Husna (nama-nama yang terbaik). Dan janganlah kamu mengeraskan suara dalam solat kamu, dan janganlah (pula) merendahkannya, dan carilah antara (kedua-dua) itu suatu jalan (pertengahan)" 
17-111: Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah, yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya (Allah), dan tidak ada bagi-Nya (Allah) pembantu lantaran kelemahan. Dan besarkanlah Dia (Allah) dengan sebesar-besarnya.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-KAHF