Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 36, Surah Ya Sin : 83 ayat

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
36-1:  Ya Sin.
36-2:  Demi al-Qur’an al-hakim (yang bijaksana). 
36-3:  Sesungguhnya engkau salah seorang daripada para rasul. 
36-4:  Di atas jalan yang lurus. 
36-5:  Diturunkan oleh al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani). 
36-6:  agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang bapa-bapa mereka belum pernah diberi peringatan, kerana itu mereka lalai.
36-7:  Sesungguhnya telah pastilah perkataan (ketentuan) terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak beriman.
36-8:  Sesungguhnya Kami (Allah) telah memasang belenggu di leher mereka, lalu ia sampai ke dagu, maka mereka terdongak. 
36-9:  Dan Kami (Allah) adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami (Allah) selubungi mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. 
36-10:  Sama sahaja bagi mereka apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. 
36-11:  Sesungguhnya engkau hanya dapat memberi peringatan kepada orang yang mahu mengikuti peringatan dan yang takut kepada al-Rahman (Yang Maha Pemurah) dalam ghaib (tanpa dapat melihat-Nya/Allah). Maka berikanlah kepada mereka khabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. 

36-12:  Sesungguhnya Kami (Allah) menghidupkan orang mati, dan Kami (Allah) menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami (Allah) perhitungkan dalam kitab yang nyata.

36-13:  Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, iaitu penduduk suatu negeri tatkala datang utusan-utusan kepada mereka.
36-14:  (Iaitu) tatkala Kami (Allah) mengutuskan kepada mereka dua orang (utusan), lalu mereka mendustakan kedua-duanya, kemudian Kami (Allah) perkuatkan dengan (utusan) yang ketiga. Maka mereka (ketiga-tiga utusan itu) berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang yang diutuskan kepada kamu". 
36-15:  Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan al-Rahman (Yang Maha Pemurah) tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
36-16:  Mereka berkata: "Rab (Tuhan) kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang diutuskan kepada kamu.”
36-17:  “Dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan yang nyata.” 
36-18:  Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, kami akan merejam kamu dan kamu pasti akan mendapat seksa yang pedih daripada kami.”
36-19:  Mereka (utusan-utusan itu) berkata: "Nasib malang kamu itu adalah bersama kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu mengancam kami)? Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas." 
36-20:  Dan datanglah dari hujung kota, seorang laki-laki dengan tergesa-gesa, dia berkata: "Wahai kaumku! Ikutilah utusan-utusan itu.” 
36-21:  “Ikutilah orang yang tiada meminta upah kepada kamu, dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk.”

Juzuk 23

36-22:  “Dan mengapa aku (lelaki dari hujung kota itu) tidak mempertuhankan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya (kepada Allah) jualah kamu akan dikembalikan?
36-23:  “Mengapa aku akan mengambil ilah (tuhan-tuhan) selain Dia (Allah)? Jika al-Rahman (Yang Maha Pemurah) hendak memudaratkan daku, nescaya tidak memberi manfaat bagiku syafaat mereka sedikit pun, dan tidaklah (pula) mereka dapat menyelamatkan daku.” 
36-24:  “Sesungguhnya aku, jika demikian, sungguh dalam kesesatan yang nyata.”
36-25:  “Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rab (Tuhan) engkau (utusan Allah), maka dengarkanlah (persaksikanlah) aku.” 
36-26:  Dikatakan (kepada lelaki dari hujung kota itu, kelak): "Masuklah ke syurga!" Dia berkata: "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.” 
36-27:  “Dengan sebab keampunan kepadaku oleh Rab (Tuhan)ku, dan Dia (Allah) menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan."
36-28:  Dan Kami (Allah) tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia, suatu pasukan pun dari langit dan tidaklah Kami (Allah) menurunkannya. 
36-29:  Tidak ada, selain satu kali pekikan sahaja, maka tiba-tiba padamlah mereka semuanya.

36-30:  Betapa menyesalnya hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka memperolok-olokkannya.
36-31:  Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi sebelum mereka yang telah Kami (Allah) binasakan? Bahawasanya mereka (yang telah dibinasakan) itu tiada kembali kepada mereka.
36-32:  Dan tidak lain setiap mereka itu, melainkan akan dihadirkan ke hadapan Kami (Allah).

36-33:  Dan suatu tanda bagi mereka adalah bumi yang mati; Kami (Allah) hidupkannya dan Kami (Allah) keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
36-34:  Dan Kami (Allah) jadikan padanya kebun-kebun tamar dan anggur dan Kami (Allah) pancarkan padanya beberapa mata air. 
36-35:  Supaya mereka makan daripada buahnya, dan bukanlah yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? 
36-36:  Subhana (Maha Suci) yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dan daripada diri mereka sendiri, dan daripada apa yang tidak mereka ketahui. 

36-37:  Dan suatu tanda bagi mereka ialah malam; Kami (Allah) tanggalkan siang daripadanya, maka dengan serta merta mereka dalam kegelapan. 
36-38:  Dan matahari berjalan di tempat ketetapannya. Demikianlah ketentuan al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), lagi al-‘Alim (Yang Maha Mengetahui).
36-39:  Dan bulan, Kami (Allah) tetapkan laluannya, sehingga kembalilah ia seperti tandan yang tua.
36-40:  Tidak mungkin (bagi) matahari, bahawa ia mendapatkan bulan, dan tidaklah malam mendahului siang. Dan masing-masing beredar dalam falaknya. 

36-41:  Dan suatu tanda bagi mereka adalah bahawa Kami (Allah) mengangkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. 
36-42:  Dan Kami (Allah) ciptakan untuk mereka yang seperti itu pula untuk kenderaan mereka.. 
36-43:  Dan jika Kami (Allah) menghendaki, nescaya Kami (Allah) tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. 
36-44:  Tetapi kerana rahmat daripada Kami (Allah) dan kesenangan sampai kepada suatu waktu. 

36-45:  Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Bertakwalah kamu kepada apa yang di hadapan kamu dan yang di belakang kamu supaya kamu dirahmati.”
36-46:  Dan tiada datang kepada mereka suatu tanda daripada tanda-tanda Rab (Tuhan) mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. 
36-47:  Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian daripada rezeki yang diberikan Allah kepada kamu," maka orang yang kafir itu berkata kepada orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia (Allah) memberinya makan, tidak lain kamu ini melainkan dalam kesesatan yang nyata.” 
36-48:  Dan mereka berkata: "Bilakah janji itu jika kamu adalah orang yang benar?"
36-49:  Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan sahaja, yang akan menimpa mereka, dan mereka (sedang) bertengkar.
36-50:  Maka mereka tidak sempat mewasiatkan pun dan tidak (sempat) kembali kepada keluarga mereka.

36-51:  Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kubur menuju kepada Rab (Tuhan) mereka.
36-52:  Mereka berkata: "Celakalah kami!  Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami?" Inilah yang dijanjikan al-Rahman (Yang Maha Pemurah) dan benarlah para rasul. 
36-53:  Tidak ada selain sekali pekikan sahaja, maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di hadapan Kami (Allah).
36-54:  Maka pada hari itu, tidak akan dianiaya satu diri sedikit pun, dan kamu tidak dibalaskan, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. 
36-55:  Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. 
36-56:  Mereka dan isteri-isteri mereka dalam tempat yang teduh, bersandar di atas pelamin. 
36-57:  Bagi mereka di dalamnya buah-buahan, dan bagi mereka apa yang mereka minta. 
36-58:  "Salam!" (sebagai) ucapan daripada Rab (Tuhan) al-Rahim (Yang Maha Mengasihani). 
36-59:  Dan berpisahlah kamu pada hari ini, wahai orang yang berdosa. 

36-60:  Bukankah Aku telah memperingatkan kamu, wahai Bani Adam, supaya kamu tidak mempertuhankan syaitan? Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata.”
36-61:  Dan hendaklah kamu mengabdikan diri kepada-Ku (Allah). Inilah jalan yang lurus.
36-62:  Dan sesungguhnya ia (syaitan) telah menyesatkan sebahagian besar  antara kamu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?
36-63:  Inilah Jahanam yang dahulunya diancamkan kepada kamu.
36-64:  Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu (dahulu) mengingkarinya. 
36-65:  Pada hari ini Kami (Allah) kunci mulut mereka, dan berkatalah kepada Kami (Allah) tangan-tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka telah usahakan.
36-66:  Dan jika Kami (Allah) menghendaki, tentu Kami (Allah) gelapkan atas penglihatan mata mereka; lalu mereka berebut-rebut jalan, tetapi bagaimana mereka (dapat) melihat.
36-67:  Dan jika Kami (Allah) menghendaki pastilah Kami (Allah) mengubah rupa mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup maju (ke hadapan) dan tidak sanggup kembali.
36-68:  Dan sesiapa yang Kami (Allah) panjangkan umurnya, nescaya Kami (Allah) kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? 

36-69:  Dan Kami (Allah) tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad saw), dan itu tidaklah layak baginya. Tidak lain ia melainkan zikir dan al-Qur’an (bacaan) yang nyata. 
36-70:  Supaya diberikan peringatan kepada orang yang hidup, dan pastilah berlaku perkataan (ketetapan) terhadap orang kafir. 

36-71:  Dan apakah mereka tidak melihat, bahawa sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan untuk mereka, daripada sebahagian pekerjaan tangan-tangan Kami (Allah), (iaitu) binatang ternak, lalu mereka menguasainya?
36-72:  Dan Kami (Allah) tundukkannya (binatang-binatang itu) untuk mereka, maka sebahagiannya (menjadi) tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. 
36-73:  Dan untuk mereka, padanya (berbagai-bagai) manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
36-74:  Mereka mengambil yang selain Allah (menjadi) ilah (tuhan-tuhan) agar mereka ditolong. 
36-75:  Mereka (tuhan-tuhan itu) tidak berkuasa menolong mereka, sedangkan mereka (orang musyrik) itu menjadi tentera yang disiapkan untuk (menjaga) mereka (tuhan-tuhan itu). 
36-76:  Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan engkau. Sesungguhnya Kami (Allah) mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. 

36-77:  Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawa Kami (Allah) menciptakannya daripada “nuthfah” (air mani), tetapi tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata! 
36-78:  Dan dia membuat perumpamaan tentang Kami (Allah), dan dia lupa kepada kejadiannya, dia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur luluh?"
36-79:  Katakanlah: "Yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia (Allah) terhadap makhluk adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui). 
36-80:  (Iaitu) yang menjadikan untuk kamu api daripada kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan (api) daripadanya.”
36-81:  Dan tidakkah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa mereka itu? Benar! Dan Dia (Allah) adalah al-Khaliq (Maha Pencipta), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui). 
36-82:  Sesungguhnya amr (urusan)-Nya (Allah) apabila Dia (Allah) menghendaki sesuatu bahawa Dia (Allah) berkata kepadanya: "Kun (jadilah)!" maka terjadilah ia.
36-83:  Maka Subhana (Maha Suci) yang di tangan-Nya (Allah) kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya (kepada Allah) jualah kamu dikembalikan.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-SAFFAT