Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 37, Surah al-Saffat (Makhluk Yang Berbaris) : 182 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
37-1:  Demi yang bersaf-saf (berbaris-baris), sebenar-benar saf. 
37-2:  Demi yang melarang, sebenar-benar melarang. 
37-3:  Demi yang membacakan zikir (peringatan). 
37-4:  Sesungguhnya Ilah (Tuhan)mu benar-benar Esa. 
37-5:  Rab (Tuhan) langit dan bumi dan apa yang berada antara keduanya, dan Rab (Tuhan) “masyrik” (tempat terbit matahari).
37-6:  Sesungguhnya Kami (Allah) menghiasi langit dunia (yang terendah) dengan perhiasan, (iaitu) bintang-bintang. 
37-7:  Dan memeliharanya daripada setiap syaitan yang derhaka. 
37-8:  (Supaya) mereka (syaitan-syaitan itu) tidak dapat mendengar-dengarkan golongan tertinggi, dan mereka dilempari dari segenap penjuru. 
37-9:  (Mereka) terusir, dan bagi mereka azab yang berpanjangan. 
37-10:  Kecuali (syaitan-syaitan) yang mencuri-curi; maka mereka dikejar oleh nyalaan api yang cemerlang.

37-11:  Maka tanyakanlah kepada mereka: "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya atau apa yang telah Kami (Allah) ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan mereka daripada tanah liat.
37-12:  Bahkan engkau hairan (terhadap sikap mereka), sedang mereka memperolok-olokkan. 
37-13:  Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mahu ingat.
37-14:  Dan apabila mereka melihat sesuatu (ayat) tanda, mereka memperolok-olokkan. 
37-15:  Dan mereka berkata: "Ini tiada lain melainkan sihir yang nyata.”
37-16:  “Apakah apabila kami telah mati, dan menjadi tanah dan menjadi tulang-tulang, apakah sungguh kami akan dibangkitkan?” 
37-17:  “Dan apakah (dibangkitkan juga) bapa-bapa kami yang telah terdahulu?” 
37-18:  Katakanlah: "Ya! Dan kamu akan terhina." 
37-19:  Maka sesungguhnya hanya pekikan satu kali sahaja, maka tiba-tiba mereka melihat.

37-20:  Dan mereka berkata: "Aduhai, celakalah kita! Inilah hari al-din (pembalasan).”
37-21:  Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.
37-22:  Kumpulkanlah orang yang zalim beserta teman sehaluan mereka dan apa yang mereka pertuhankan.
37-23:  Lain daripada Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke (neraka) Jahim.
37-24:  Dan tahanlah mereka, sesungguhnya mereka akan ditanya.
37-25:  Mengapa kamu tidak tolong-menolong?
37-26:  Bahkan mereka pada hari itu aslim (menyerah diri). 

37-27:  Sebahagian daripada mereka menghadap kepada sebahagian yang lain, mereka saling bertanya-tanya. 
37-28:  Mereka (yang mengikut) berkata: "Sesungguhnya kamu yang datang kepada kami dari kanan."
37-29:  Mereka (yang diikuti) menjawab: "Sebenarnya kamu sendiri yang tidak beriman." 
37-30:  “Dan tidak ada kekuasaan kami terhadap kamu, bahkan kamulah kaum derhaka.” 
37-31:  “Maka pastilah perkataan (keputusan) Rab (Tuhan) kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakannya.”
37-32:  “Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami (juga) adalah orang yang sesat.” 
37-33:  Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.
37-34:  Sesungguhnya Kami, begitulah yang akan Kami (Allah) lakukan terhadap orang yang berbuat jahat. 
37-35:  Sesungguhnya mereka itu (dahulu) apabila dikatakan kepada mereka: "La ilaha illa’llah (Tiada Ilah/Tuhan melainkan Allah),” mereka menyombongkan diri.
37-36:  Dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan ilah (tuhan-tuhan) kami kerana seorang penyair gila?"
37-37:  Sebenarnya dia (Muhammad saw) datang dengan kebenaran dan membenarkan para rasul (sebelumnya).
37-38:  Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
37-39:  Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

37-40:  Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas (dipersucikan).
37-41:  Mereka itu, bagi mereka rezeki yang termaklum (ditentukan). 
37-42: Buah-buahan, dan mereka adalah orang yang dimuliakan.
37-43:  Dalam syurga-syurga yang penuh nikmat. 
37-44:  Di atas singgahsana mereka berhadap-hadapan.
37-45:  Diedarkan kepada mereka gelas (berisi minuman) dari mata air yang mengalir. 
37-46:  Putih bersih, lazat bagi orang yang meminum.
37-47:  Tidak ada dalamnya kerosakan dan mereka tidak dihalangi daripada (meminum)nya.
37-48:  Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya, jelita matanya.
37-49:  Mereka seakan-akan telur yang terpelihara. 

37-50:  Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bertanya-tanya. 
37-51:  Berkatalah salah seorang antara mereka: "Sesungguhnya aku dahulu mempunyai seorang teman.” 
37-52:  “(Teman itu) berkata: ‘Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan?’
37-53:  Apakah sesudah kita mati, dan kita telah menjadi tanah dan tulang-tulang, benarkah kita akan diberi pembalasan?’"
37-54:  Berkata pulalah dia: "Adakah kamu mahu meninjau (temanku itu)?"
37-55:  Maka dia meninjaunya, lalu dia melihatnya (temannya itu) di tengah-tengah neraka Jahim (menyala-nyala). 
37-56:  Dia berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya kamu hampir-hampir mencelakakan aku.” 
37-57:  “Dan jika tidak kerana nikmat Rab (Tuhan)ku pastilah aku termasuk orang yang dihadapkan (ke neraka).”
37-58:  Maka apakah kita tidak akan mati? 
37-59:  Melainkan hanya kematian kita yang pertama sahaja, dan kita tidak akan diazab?
37-60:  Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar.
37-61:  Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang yang beramal. 

37-62:  Itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum?
37-63:  Sesungguhnya ia (pohon zaqqum itu) Kami (Allah) jadikan sebagai fitnah (percubaan) bagi orang yang zalim. 
37-64:  Sesungguhnya ia adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim.
37-65:  Buahnya seperti kepala syaitan. 
37-66:  Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakannya, maka mereka memenuhi perutnya dengannya.
37-67:  Kemudian sesungguhnya bagi mereka pasti (meminum minuman) yang bercampur air yang menggelegak.
37-68:  Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka adalah neraka Jahim.
37-69:  Sesungguhnya mereka mendapati bapa-bapa mereka dalam keadaan sesat. 
37-70:  Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak mereka itu. 

37-71:  Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka kebanyakan daripada orang yang terdahulu.
37-72:  Dan sesungguhnya telah Kami (Allah) utuskan kepada mereka pemberi-pemberi peringatan.
37-73:  Maka perhatikanlah bagaimanakah kesudahannya orang yang diberi peringatan itu. 
37-74:  Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas (dipersucikan). 
37-75:  Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami (Allah), maka sesungguhnya (Kami/Allah) sebaik-baik yang memperkenankan.
37-76:  Dan Kami (Allah) telah menyelamatkannya dan pengikutnya daripada bencana yang besar. 
37-77:  Dan Kami (Allah) jadikan keturunannya orang yang tetap (melanjutkan keturunan manusia).
37-78:  Dan Kami (Allah) tinggalkan atasnya (Nuh) pada yang datang kemudian. 
37-79:  Salam atas Nuh pada seluruh alam.
37-80:  Sesungguhnya Kami (Allah), demikianlah Kami (Allah) memberi balasan kepada orang muhsinin (yang berbuat baik). 
37-81:  Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami (Allah) yang beriman.
37-82:  Kemudian Kami (Allah) tenggelamkan yang lain.

37-83:  Dan sesungguhnya yang benar-benar termasuk golongannya (Nuh) ialah Ibrahim.
37-84:  Tatkala dia datang kepada Rab (Tuhan)nya dengan hati yang sejahtera (suci).
37-85:  Tatkala dia berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Apakah yang kamu pertuhankan itu?” 
37-86:  “Apakah secara dusta, kamu menghendaki ilah (tuhan-tuhan) selain Allah?” 
37-87:  “Maka apakah anggapan kamu terhadap Rab (Tuhan) sekalian alam?"

37-88:  Lalu dia memandang dengan sekali pandang kepada bintang-bintang.
37-89:  Kemudian dia berkata: "Sesungguhnya aku sakit."
37-90:  Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.
37-91:  Kemudian dia pergi kepada ilah (tuhan-tuhan berhala) mereka, lalu dia berkata: "Apakah kamu tidak makan?”
37-92:  “Kenapa kamu tidak menjawab?" 
37-93:  Maka dihadapinya mereka (tuhan-tuhan berhala) itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. 
37-94:  Kemudian kaumnya bergegas datang kepadanya.
37-95:  Dia (Ibrahim) berkata: "Apakah kamu pertuhankan sesuatu yang kamu pahat sendiri?” 
37-96:  “Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
37-97:  Mereka berkata: "Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar)nya (Ibrahim), lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala." 
37-98:  Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami (Allah) jadikan mereka orang yang hina.

37-99:  Dan dia (Ibrahim) berkata: "Sesungguhnya aku pergi kepada Rab (Tuhan)ku, dan Dia (Allah) memberi petunjuk kepadaku.”
37-100: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Kurniakanlah kepadaku daripada (keturunan) orang yang salih.” 
37-101: Maka Kami (Allah) berikannya khabar gembira dengan seorang anak yang penyantun.
37-102: Maka tatkala anak itu sampai (umur) berusaha bersama-samanya (Ibrahim), dia berkata: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku (mimpi) bahawa aku menyembelih engkau. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu!" Dia (anaknya) menjawab: "Wahai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, Insya’llah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar." 
37-103: Tatkala kedua-duanya telah aslim (berserah diri), dan dia (Ibrahim) membaringkan (anak)nya atas kening(nya).
37-104: Dan Kami (Allah) panggillah dia: "Wahai Ibrahim!” 
37-105: “Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu." Sesungguhnya demikianlah Kami (Allah) memberi balasan kepada orang muhsinin (yang berbuat baik). 
37-106: Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
37-107: Dan Kami (Allah) tebus (ganti) dia (anak itu) dengan (seekor) sembelihan yang besar.
37-108: Kami (Allah) tinggalkan atasnya (Ibrahim) pada orang yang datang kemudian. 
37-109: Salam atas Ibrahim.
37-110: Demikianlah Kami (Allah) memberi balasan kepada orang muhsinin (yang berbuat baik).
37-111: Sesungguhnya dia (Ibrahim) termasuk hamba-hamba Kami (Allah) yang beriman.
37-112: Dan Kami (Allah) berikan dia khabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang yang salih.
37-113: Kami (Allah) limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

37-114: Dan sesungguhnya Kami (Allah) melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun.
37-115: Dan Kami (Allah) selamatkan kedua-duanya dan kaumnya daripada bencana yang besar.
37-116: Dan Kami (Allah) tolong mereka, maka jadilah mereka orang yang menang.
37-117: Dan Kami (Allah) berikan kepada kedua-duanya kitab yang sangat jelas.
37-118: Dan Kami (Allah) beri petunjuk kepada kedua-duanya ke jalan yang lurus.
37-119: Dan Kami (Allah) tinggalkan atas kedua-duanya pada orang yang kemudian.
37-120: Salam atas Musa dan Harun.
37-121: Sesungguhnya demikianlah Kami (Allah) memberi balasan kepada orang (muhsinin) yang berbuat baik. 
37-122: Sesungguhnya kedua-duanya termasuk hamba-hamba Kami (Allah) yang beriman.

37-123: Dan sesungguhnya Ilyas adalah termasuk salah seorang para rasul.
37-124: Tatkala ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu tidak bertakwa?” 
37-125: “Apakah kamu menyeru Ba'l (nama berhala) dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta?” 
37-126: “Allah, Rab (Tuhan) kamu dan Rab (Tuhan) bapa-bapa kamu yang terdahulu"
37-127: Maka mereka mendustakannya, kerana itu mereka akan dihadirkan. 
37-128: Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas (dipersucikan).
37-129: Dan Kami (Allah) tinggalkan atasnya (Ilyas) pada orang yang datang kemudian. 
37-130: Salam atas Ilyasin.
37-131: Sesungguhnya demikianlah Kami (Allah) memberi balasan kepada orang muhsinin (yang berbuat baik). 
37-132: Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami (Allah) yang beriman.

37-133: Sesungguhnya Lut adalah seorang antara para rasul.
37-134: Tatkala Kami (Allah) menyelamatkannya dan keluarganya (pengikutnya) semua. 
37-135: Kecuali seorang perempuan tua yang tertinggal. 
37-136: Kemudian Kami (Allah) binasakan yang lain.
37-137: Dan sesungguhnya kamu akan melalui (bekas) mereka di waktu pagi. 
37-138: Dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?

37-139: Sesungguhnya Yunus adalah seorang antara para rasul. 
37-140: Tatkala dia lari ke kapal yang penuh muatan. 
37-141: Kemudian dia ikut mengundi, lalu dia termasuk orang yang dibuang.
37-142: Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
37-143: Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih (mengingat Allah). 
37-144: Nescaya dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan.
37-145: Kemudian Kami (Allah) lemparkan dia ke tanah yang tandus, sedang dia (dalam keadaan) sakit. 
37-146: Dan Kami (Allah) tumbuhkan untuknya sebatang pohon daripada jenis labu.
37-147: Dan Kami (Allah) utuskan dia kepada seratus ribu (orang) atau lebih.
37-148: Lalu mereka beriman, maka Kami (Allah) berikan nikmat kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

37-149: Tanyakanlah (wahai Muhammad saw) kepada mereka: "Apakah untuk Rab (Tuhan) kamu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki?” 
37-150: “Atau adakah Kami (Allah) menciptakan para malaikat (berupa) perempuan dan mereka menyaksikan?
37-151: Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka dengan kebohongan mereka benar-benar mengatakan.
37-152: "Allah beranak." Dan sesungguhnya mereka benar-benar berdusta.
37-153: Apakah Dia (Allah) memilih anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? 
37-154: Mengapa kamu (begitu)? Bagaimana kamu menetapkan?
37-155: Maka apakah kamu tidak ingat? 
37-156: Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?
37-157: Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang yang benar.
37-158: Dan mereka adakan nasab (hubungan) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahawa mereka akan dihadirkan. 
37-159: Subhana’llah (Maha Suci Allah) daripada apa yang mereka sifatkan. 
37-160: Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas (dipersucikan).

37-161: Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu pertuhankan itu. 
37-162: Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap-Nya (Allah). 
37-163: Kecuali orang yang akan masuk neraka Jahim (yang menyala-nyala).
37-164: Tiada (seorang pun) antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang termaklum (tertentu). 
37-165: Dan sesungguhnya kami, kami jualah yang sebenar-benar bersaf-saf .
37-166: Dan sesungguhnya kami, kami jualah yang sebenar-benar bertasbih.
37-167: Sesungguhnya mereka pasti akan berkata.
37-168: "Kalau sekiranya di sisi kami ada peringatan dari orang terdahulu.”
37-169: “Nescaya kami akan jadi hamba Allah yang ikhlas (dipersucikan).”
37-170: Tetapi mereka mengingkarinya, maka kelak mereka akan mengetahui.

37-171: Dan sesungguhnya telah berlaku kalimah (janji) Kami (Allah) kepada hamba-hamba Kami (Allah) yang diutuskan. 
37-172: Sesungguhnya mereka, mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.
37-173: Dan sesungguhnya tentera Kami (Allah) itulah yang pasti menang.
37-174: Maka berpalinglah engkau (Muhammad saw) daripada mereka sampai suatu ketika.
37-175: Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat.
37-176: Maka apakah mereka meminta agar azab Kami (Allah) disegerakan?
37-177: Maka apabila ia turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang yang diperingatkan itu. 
37-178: Dan berpalinglah engkau daripada mereka hingga suatu ketika.
37-179: Dan lihatlah, maka kelak mereka akan melihat.

37-180: Subhana (Maha Suci) Rab (Tuhan) engkau, Rab (Tuhan) yang mempunyai keperkasaan daripada apa yang mereka sifatkan. 
37-181: Dan salam atas para rasul..
37-182: Dan Alhamdulillah (segala puji bagi Allah), Rab (Tuhan) sekalian alam.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-SAD