Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 52, Surah al-Tur (Bukit Tursina) : 49 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
52-1:  Demi bukit.
52-2:  Dan kitab yang ditulis.
52-3:  Pada lembaran yang terbuka. 
52-4:  Dan demi Baitu’l-makmur (rumah yang dimakmurkan). 
52-5:  Dan atap yang ditinggikan. 
52-6:  Dan laut yang berapi. 
52-7:  Sesungguhnya azab Rab (Tuhan)mu pasti berlaku. 
52-8:  Tidak ada sesuatu pun dapat menolaknya. 
52-9:  Pada hari bergoncang langit, benar-benar bergoncang. 
52-10:  Dan bergerak gunung-gunung, benar-benar bergerak. 
52-11:  Maka kecelakaan pada hari itu bagi orang yang mendustakan. 
52-12:  Orang yang bermain-main dalam kesesatan. 
52-13:  Pada hari mereka diseret ke Neraka Jahanam, benar-benar seret.
52-14:  Inilah neraka yang (dahulu) kamu selalu mendustakannya.

52-15:  Maka apakah ini sihir, atau adakah kamu tidak melihat?
52-16:  Masuklah kamu ke dalamnya, maka kamu bersabar atau kamu tidak bersabar sama sahaja bagi kamu, sesungguhnya kamu diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.
52-17:  Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan. 
52-18:  Mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Rab (Tuhan) mereka, dan Rab (Tuhan) mereka memelihara mereka daripada azab Neraka Jahim. 
52-19:  Makanlah dan minumlah dengan sepuas-puasnya, (balasan) daripada apa yang telah kamu kerjakan. 
52-20:  Mereka bersandar di atas tempat-tempat duduk yang tersusun, dan Kami (Allah) kahwinkan mereka dengan (bidadari) yang bermata jelita. 

52-21:  Dan orang yang beriman, dan mengikuti mereka zuriat (keturunan) mereka dengan keimanan, Kami (Allah) pertemukan zuriat mereka dengan mereka, dan Kami (Allah) tidak mengurangi sedikit pun daripada amal mereka, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
52-22:  Dan Kami (Allah) berikan mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging daripada pelbagai jenis yang mereka ingini.
52-23:  Di dalamnya mereka berebut-rebutan piala, tidak ada kata-kata yang sia-sia, dan tidak ada perbuatan dosa.
52-24: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
52-25:  Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain, saling tanya-menanya. 
52-26:  Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, di kalangan keluarga kami, berasa takut.”
52-27:  Maka Allah memberikan kurnia kepada kami, dan memeliharakan kami daripada azab yang sangat panas. 
52-28:  Sesungguhnya kami dahulu menyeru-Nya (Allah). Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Barru (Yang melimpahkan kebaikan), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).

52-29:  Maka berilah peringatan. Maka tidaklah engkau, dengan nikmat Rab (Tuhan) engkau, seorang tukang tenung dan bukan seorang gila. 
52-30:  Atau adakah mereka mengatakan: "Dia seorang penyair yang kami tunggu-tunggu peredaran masa (kecelakaan) menimpanya.”
52-31:  Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.”
52-32:  Atau apakah mereka diperintahkan oleh fikiran-fikiran mereka dengan (tuduhan) ini, atau apakah mereka kaum yang melampaui batas?
52-33:  Atau apakah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad saw) mengada-adakannya.” Bahkan mereka tidak beriman. 
52-34:  Maka datangkanlah perkataan yang serupa dengannya, jika kamu adalah orang yang benar.
52-35:  Atau apakah mereka diciptakan daripada sesuatu yang tidak ada, atau apakah mereka yang menciptakan?
52-36:  Atau adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak meyakini.
52-37:  Atau apakah di sisi mereka ada perbendaharaan Rab (Tuhan) engkau, atau adakah mereka yang berkuasa? 
52-38:  Atau apakah mereka mempunyai tangga untuk mendengarkan padanya? Maka hendaklah orang yang mendengarkan antara mereka itu mendatangkan suatu kekuasaan (keterangan) yang nyata.

52-39:  Atau apakah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak lelaki?
52-40:  Atau apakah engkau meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani hutang? 
52-41:  Apa apakah ada pada sisi mereka (pengetahuan) yang ghaib lalu mereka menuliskannya? 
52-42:  Atau apakah mereka hendak melakukan tipu daya?  Maka orang yang kafir itulah yang tertipu.
52-43:  Atau apakah mereka mempunyai ilah (tuhan) selain Allah. Subhana’llah (Maha Suci Allah) daripada apa yang mereka persekutukan. 
52-44:  Dan jika mereka melihat sebahagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah gumpalan awan.”
52-45:  Maka biarkanlah mereka sehingga mereka menemui hari mereka, yang padanya mereka dibinasakan. 
52-46:  Hari yang tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
52-47:  Dan sesungguhnya untuk orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
52-48:  Dan bersabarlah terhadap ketetapan Rab (Tuhan) engkau, maka sesungguhnya engkau dalam perhatian Kami (Allah), dan bertasbihlah dengan memuji Rab (Tuhan) engkau ketika kamu bangun berdiri. 
52-49:  Dan pada sebahagian malam bertasbihlah kepada-Nya (kepada Allah), dan di waktu terbenam bintang-bintang (waktu fajar).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-NAJM