Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 53, Surah al-Najm (Bintang) : 62 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
53-1:  Demi bintang tatkala terbenam.
53-2:  Tidaklah sesat kawanmu (Muhammad saw) dan tidaklah dia keliru. 
53-3:  Dan tidaklah mengucapkannya menurut hawa nafsunya. 
53-4:  Tidaklah ia itu melainkan wahyu yang diwahyukan. 
53-5:  Yang mengajarkannya ialah yang sangat kuat. 
53-6:  Yang mempunyai kecerdasan, lalu menampakkan diri yang asli. 
53-7:  Dan dia berada di ufuk yang tinggi. 
53-8:  Kemudian dia mendekat, lalu turun (bertambah dekat). 
53-9:  Maka jadilah dia (pada) jarak dua busur panah atau lebih dekat.
53-10:  Maka Dia (Allah) mewahyukan kepada hamba-Nya apa yang Dia (Allah) hendak mewahyukan. 

53-11:  Tidaklah berdusta fuad (hati)nya akan apa yang dilihatnya.
53-12:  Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? 
53-13:  Dan sesungguhnya dia melihatnya pada waktu yang lain. 
53-14:  Di Sidratu'l-Muntaha. 
53-15:  Dekatnya ada syurga tempat tinggal. 
53-16:  Tatkala Sidratu'l diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
53-17:  Tidak berpaling penglihatannya dan tidak melampaui.
53-18:  Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda Rab (Tuhan)nya yang paling besar. 

53-19:  Maka tidakkah kamu memperhatikan al-Lata dan al-‘Uzza? 
53-20:  Dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian? 
53-21:  Apakah bagi kamu (anak) laki-laki dan untuk Dia (Allah) perempuan? 
53-22:  Yang demikian itu suatu pembahagian yang tidak adil.
53-23:  Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu namakan, kamu dan nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu kekuasaan (keterangan) pun tentangnya. Tidak lain yang mereka turuti melainkan sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka daripada Rab (Tuhan) mereka.
53-24:  Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
53-25:  Maka kepunyaan Allah yang kesudahan dan yang permulaan.
53-26:  Dan berapa ramainya malaikat di langit, tidak berguna syafaat (pertolongan) mereka kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendaki dan diredai-Nya (Allah).

53-27:  Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada akhirat, sungguh mereka  menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. 
53-28:  Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Tidak lain yang mereka turuti melainkan sangkaan, sedang sesungguhnya sangkaan itu tidak berguna sedikit pun terhadap kebenaran.
53-29:  Maka berpalinglah daripada orang yang berpaling daripada mengingati Kami (Allah), dan tidak ada yang dikehendakinya kecuali kehidupan dunia. 
53-30:  Demikian itulah kesudahan daripada ilmu pengetahuan mereka.  Sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau, Dia (Allah) jualah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat daripada jalan-Nya (Allah), dan Dia (Allah) lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 
53-31:  Dan kepunyaan Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, kerana akan dibalaskan orang yang berbuat jahat terhadap apa yang mereka kerjakan, dan dibalaskan orang yang berbuat baik dengan yang lebih baik.
53-32:  Orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali yang sepintas lalu. Sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau amat luas keampunan-Nya (Allah). Dia (Allah) lebih mengetahui tentang kamu tatkala Dia (Allah) menimbulkan (menjadikan) kamu daripada bumi (tanah), dan tatkala kamu masih janin dalam perut ibu kamu. Maka janganlah kamu mengatakan diri kamu suci. Dia (Allah) lebih mengetahui siapa yang bertakwa. 

53-33:  Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling? 
53-34:  Dan memberikan sedikit dan enggan menambah?
53-35:  Apakah di sisinya ada pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia melihat?
53-36:  Atau tidakkah diberitakan kepadanya apa yang ada dalam suhuf (lembaran-lembaran) Musa? 
53-37:  Dan Ibrahim yang telah menyempurnakan? 
53-38:  Bahawa seorang pemikul beban tidak akan memikul beban orang lain. 
53-39:  Dan bahawa tiada apa bagi seorang manusia kecuali apa yang diusahakannya. 
53-40:  Dan bahawa usahanya itu kelak akan diperlihatkan.
53-41:  Kemudian akan dibalaskan kepadanya dengan balasan yang sempurna. 
53-42:  Dan sesungguhnya kepada Rab (Tuhan) engkau jualah segala kesudahan. 

53-43:  Dan sesungguhnya Dia (Allah) yang menjadikan tertawa dan menangis. 
53-44:  Dan sesungguhnya Dia (Allah) yang mematikan dan menghidupkan. 
53-45:  Dan sesungguhnya Dia (Allah) yang menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan. 
53-46:  Daripada nuthfah (air mani) apabila dipancarkan. 
53-47:  Dan sesungguhnya atas-Nya (Allah) kemunculan yang lain. 
53-48:  Dan sesungguhnya Dia (Allah) yang memberikan kekayaan dan mencukupkan.
53-49:  Dan sesungguhnya Dia (Allah) Rab (Tuhan) bintang syi'ra. 
53-50:  Dan sesungguhnya Dia (Allah) telah membinasakan kaum ‘Ad yang terdahulu. 
53-51:  Dan (kaum) Samud. Maka tiada yang ditinggalkan-Nya (Allah).
53-52:  Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah sangat zalim dan sangat derhaka. 
53-53:  Dan Mu’tafikah (negeri kaum Lut) yang telah Dia (Allah) hancurkan. 
53-54:  Maka ia ditutupi apa yang menutupinya.
53-55:  Maka kurnia Rab (Tuhan) engkau yang manakah engkau ragukan?

53-56:  Ini adalah seorang pemberi peringatan antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.
53-57:  Telah dekat yang dekat. 
53-58:  Tidak ada baginya selain Allah yang menyingkapkan.
53-59:  Maka apakah terhadap pemberitaan ini kamu berasa hairan?
53-60:  Dan kamu tertawa dan tidak menangis? 
53-61:  Dan kamu tetap lengah? 
53-62:  Maka bersujudlah kepada Allah, dan abdikanlah dirimu (kepada Allah).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-QAMAR