Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 54, Surah al-Qamar (Bulan) : 55 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
54-1:  Telah dekat saat (kiamat) dan telah terbelah bulan.
54-2:  Dan jika mereka melihat sesuatu tanda, mereka berpaling dan berkata: "Sihir yang terus menerus.” 
54-3:  Dan mereka mendustakan, dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang setiap urusan telah ada ketetapannya.
54-4:  Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka daripada berita-berita yang di dalamnya ada ancaman. 
54-5:  Hikmah yang mendalam, tetapi tidak memadai peringatan-peringatan itu.

54-6:  Maka berpalinglah engkau daripada mereka. Hari seorang penyeru akan menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. 
54-7:  Tertunduk pandangan mereka, mereka keluar daripada kubur seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. 
54-8:  Mereka bersegera kepada penyeru itu. Orang kafir berkata: "Ini adalah hari kesukaran.”
54-9:  Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Allah), dan mereka mengatakan: "Seorang gila dan dia sudah diberi ancaman.”
54-10:  Maka dia (Nuh) berdoa kepada Rab (Tuhan)nya: "Sesungguhnya aku ini adalah orang yang dikalahkan, maka tolonglah.”
54-11:  Maka Kami (Allah) bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah.
54-12:  Dan Kami (Allah) pancarkan daripada bumi mata air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. 
54-13:  Dan Kami (Allah) angkut dia (Nuh) di atas (bahtera) yang daripada papan dan paku. 
54-14:  Berlayar dengan pemeliharaan Kami (Allah) sebagai balasan bagi orang yang diingkari.
54-15:  Dan sesungguhnya telah Kami (Allah) tinggalkannya sebagai tanda, maka adakah orang yang memikirkan?
54-16:  Maka bagaimanakah azab-Ku (Allah) dan ancaman-Ku (Allah)?
54-17:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) permudahkan al-Qur’an untuk peringatan, maka adakah orang yang memikirkan?

54-18:  (Kaum) ‘Ad pun telah mendustakan. Maka bagaimanakah azab-Ku (Allah) dan ancaman-Ku (Allah)? 
54-19:  Sesungguhnya Kami (Allah) telah mengirimkan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus. 
54-20:  Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok tamar yang tumbang.
54-21:  Maka bagaimanakah azab-Ku (Allah) dan ancaman-Ku (Allah)?
54-22:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) permudahkan al-Qur’an untuk peringatan, maka adakah orang yang memikirkan?
54-23:  (Kaum) Samud telah mendustakan ancaman itu.
54-24:  Maka mereka berkata: "Apakah seorang manusia antara kita sendiri yang kita ikuti? Sesungguhnya jika demikian (keadaan) kita, kita benar-benar dalam kesesatan dan gila." 
54-25:  “Apakah peringatan itu diturunkan kepadanya antara kita? Bahkan dia adalah seorang pendusta lagi sombong.”
54-26:  Kelak mereka akan mengetahui siapakah pendusta lagi sombong. 
54-27:  Sesungguhnya Kami (Allah) mengirimkan unta betina sebagai cubaan bagi mereka, maka tunggulah mereka dan bersabarlah. 
54-28:  Dan beritahu kepada mereka bahawa sesungguhnya air itu terbahagi antara mereka (dengan unta betina itu, tiap-tiap (giliran) minum dihadiri (disaksikan).
54-29:  Maka mereka memanggil kawan-kawan mereka, lalu dia berbuat nekad membunuh (unta betina itu). 
54-30:  Maka bagaimanakah azab-Ku (Allah) dan ancaman-Ku (Allah)?
54-31:  Sesungguhnya Kami (Allah) kirimkan kepada mereka satu pekikan yang keras, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering di kandang ternakan.
54-32:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) permudahkan al-Qur’an untuk peringatan, maka adakah orang yang memikirkan?

54-33:  Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman.
54-34:  Sesungguhnya Kami (Allah) kirimkan kepada mereka angin yang membawa batu-batu, kecuali keluarga Lut; Kami (Allah) selamatkan mereka di waktu sahur (sebelum fajar). 
54-35:  Sebagai nikmat daripada Kami (Allah). Demikianlah Kami (Allah) memberi balasan kepada orang yang bersyukur. 
54-36:  Dan sesungguhnya dia (Lut) telah memperingatkan mereka akan azab Kami (Allah), tetapi mereka mendustakan ancaman itu. 
54-37:  Dan sesungguhnya mereka telah memujuknya terhadap tetamunya, lalu Kami (Allah) butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku (Allah) dan ancaman-Ku (Allah).
54-38:  Dan sesungguhnya pada pagi-pagi hari keesokannya mereka ditimpa azab yang tetap.
54-39:  Maka rasakanlah azab-Ku (Allah) dan ancaman-Ku (Allah).
54-40:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) permudahkan al-Qur’an untuk peringatan, maka adakah orang yang memikirkan?

54-41:  Dan sesungguhnya telah datang kepada keluarga (kaum) Fir’awn ancaman.
54-42:  Mereka mendustakan ayat-ayat Kami (Allah) kesemuanya, lalu Kami (Allah) seksa mereka dengan seksaan daripada al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), lagi al-Muqtadir (Maha Menguasai).
54-43:  Apakah orang kafir antara kamu lebih baik daripada mereka itu, atau apakah kamu mendapat pelepasan dalam kitab-kitab yang dahulu?.
54-44:  Atau adakah mereka mengatakan: "Kami adalah golongan yang pasti menang.” 
54-45:  Akan dikalahkan golongan itu, dan mereka akan mundur ke belakang.
54-46:  Bahkan saat (kiamat) itu dijanjikan kepada mereka, dan saat (kiamat) itu lebih dahsyat dan lebih pahit.

54-47:  Sesungguhnya orang yang berdosa berada dalam kesesatan dan penyeksaan. 
54-48:  Pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Rasakanlah sentuhan api neraka. 
54-49:  Sesungguhnya Kami (Allah), segala sesuatu Kami (Allah) ciptakan menurut ukuran.
54-50:  Dan tidaklah perintah Kami (Allah) melainkan satu, seperti kerlipan mata.
54-51:  Dan sesungguhnya telah Kami (Allah) binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang memikirkan?
54-52:  Dan segala sesuatu yang telah mereka kerjakan (tercatit) dalam kitab. 
54-53:  Dan segala sesuatu, yang kecil dan yang besar, adalah tertulis.
54-54:  Sesungguhnya orang yang bertakwa di taman-taman dan sungai-sungai. 
54-55:  Pada tempat duduk yang benar, di sisi al-Malik (Raja) al-Muqtadir (Yang Menguasai).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-RAHMAN