Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 55, Surah al-Rahman (Yang Maha Pemurah) : 78 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
55-1:  Al-Rahman (Yang Maha Pemurah)! 
55-2:  Yang telah mengajarkan al-Qur’an. 
55-3:  Yang mengajarnya "bayan" (pandai berbicara). 
55-5:  Matahari dan bulan menurut perhitungan.
55-6:  Dan bintang-bintang dan pokok-pokok bersujud.
55-7:  Dan langit, Dia (Allah) meninggikannya, dan Dia (Allah) meletakkan mizan (neraca).
55-8:  Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
55-9:  Dan tegakkanlah timbangan dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. 
55-10:  Dan bumi, Dia (Allah) hamparkan untuk makhluk.
55-11:  Padanya ada buah-buahan dan pohon tamar yang mempunyai mayang.
55-12:  Dan biji-bijian yang berkulit dan harum baunya.
55-13:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?

55-14:  Dia (Allah) menciptakan manusia daripada tanah liat seperti tembikar. 
55-15:  Dan Dia (Allah) menciptakan jin daripada nyalaan api. 
55-16:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-17:  Rab (Tuhan) dua “masyriq” (tempat terbit matahari) dan Rab (Tuhan) dua “maghrib” (tempat terbenam matahari).
55-18:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-19:  Dia (Allah) alirkan dua lautan, keduanya bertemu. 
55-20:  Di antara kedua-duanya ada barzakh (sempadan) yang tidak dilampaui oleh kedua-duanya.
55-21:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-22:  Dari kedua-duanya keluar mutiara dan marjan. 
55-23:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-24:  Dan kepunyaan-Nya (Allah) bahtera-bahtera yang tinggi di lautan laksana gunung-gunung. 
55-25:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-26:  Semua yang ada di atasnya akan binasa. 
55-27:  Dan tetap kekal wajah Rab (Tuhan) engkau Zul Jalal wal Ikram (Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan).
55-28:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?

55-29:  Memohon kepada-Nya (kepada Allah) semua yang di langit dan di bumi. Setiap hari (waktu) Dia (Allah) dalam urusan. 
55-30:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-31:  Kami (Allah) akan bertindak terhadap kamu, wahai manusia dan jin!
55-32:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-33:  Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah! Kamu tidak dapat melintasinya melainkan dengan kekuatan.
55-34:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-35:  Akan dikirimkan kepada kamu berdua (jin dan manusia) nyalaan api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri. 
55-36:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-37:  Maka apabila langit terbelah, lalu menjadi merah mawar seperti minyak. 
55-38:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-39:  Pada hari itu tidak ditanya tentang dosanya manusia dan jin.
55-40:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?

55-41:  Dikenali orang yang berdosa dengan tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki-kaki mereka.
55-42:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-43:  Inilah Neraka Jahanam yang didustakan oleh orang berdosa.
55-44:  Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang sangat panas. 
55-45:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-46:  Dan bagi orang yang takut akan makam Rab (Tuhan)nya, ada dua syurga. 
55-47:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-48:  Kedua-duanya mempunyai pelbagai jenis.
55-49:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-50:  Di dalam kedua-duanya ada dua mata air yang mengalir.
55-51:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-52:  Di dalam kedua-duanya terdapat pelbagai jenis buah-buahan yang berpasangan. 
55-53:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-54:  Mereka bersandar di atas permaidani yang sebelah dalamnya daripada sutra, dan buah-buahan kedua-dua syurga itu dekat. 
55-55:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?

55-56:  Di dalamnya ada mereka (bidadari) yang singkat pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak jin.
55-57:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-58:  Seakan-akan permata “yaqut” dan “marjan”.
55-59:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-60:  Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan.
55-61:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-62:  Dan selain daripada kedua-duanya ada dua syurga lagi.
55-63:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-64:  Kedua-duanya hijau tua.
55-65:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-66:  Di dalam kedua-duanya ada dua mata air yang sentiasa memancar.
55-67:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?

55-68:  Di dalam kedua-duanya ada buah-buahan dan tamar serta delima. 
55-69:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-70:  Di dalamnya ada mereka (bidadari) yang baik-baik lagi cantik-cantik. 
55-71:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-72:  Yang putih bersih, tersimpan dalam rumah.
55-73:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-74:  Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak  jin. 
55-75:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-76:  Mereka bersandar di atas bantal-bantal yang hijau dan permaidani yang indah. 
55-77:  Maka nikmat Rab (Tuhan) kamu yang manakah yang kamu berdua (jin dan manusia) dustakan?
55-78:  Maha Berkat nama Rab (Tuhan) engkau Zil Jalal wal Ikram (Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-WAQI'AH