Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 63, Surah al-Munafiqun (Orang Munafik) : 11 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
63-1:  Apabila orang munafik datang kepada engkau, mereka berkata: "Kami menyaksikan (mengakui) bahawa sesungguhnya engkau benar-benar rasul Allah.” Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya engkau benar-benar rasul-Nya, dan Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. 
63-2:  Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi daripada jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan.
63-3:  Demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian mereka kafir, lalu dimetrai atas hati mereka, maka mereka tidak dapat mengerti.
63-4:  Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan engkau kagum. Dan apabila mereka berkata-kata engkau mendengarkan perkataan mereka, seakan-akan mereka itu kayu yang tersandar. Mereka menyangka bahawa setiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh, maka berwaspadalah terhadap mereka. Allah mencelakakan mereka. Bagaimanakah mereka dipalingkan?

63-5:  Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah, agar rasul Allah memintakan keampunan bagi kamu,” mereka membuang muka mereka dan kamu melihat mereka berpaling, dan mereka menyombongkan diri. 
63-6:  Sama sahaja bagi mereka, engkau memintakan keampunan untuk mereka atau engkau tidak memintakan keampunan untuk mereka, Allah tidak akan mengampunkan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. 
63-7:  Mereka adalah orang yang mengatakan: "Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang (Muhajirin) yang ada di sisi rasul Allah supaya sehingga bercerai berailah mereka.” Padahal kepunyaan Allah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang munafik itu tidak memahami.
63-8:  Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, orang yang mulia akan mengusir orang yang lemah dari sana.” Padahal kemuliaan itu bagi Allah, bagi rasul-Nya dan bagi orang Mukmin, tetapi orang munafik itu tiada mengetahui.

63-9:  Wahai orang yang beriman! Janganlah harta-hartamu melalaikan kamu, dan janganlah anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Dan sesiapa berbuat demikian maka mereka itulah orang yang rugi. 
63-10:  Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah Kami (Allah) berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang antara kamu, lalu dia berkata: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Mengapa Engkau (Allah) tidak menangguhkan kepada suatu ajal (waktu) yang dekat, supaya aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang salih?"
63-11:  Dan Allah tidak akan menangguhkan seseorang apabila datang ajalnya. Dan Allah adalah al-Khabir (Maha Mengerti/Mengenal) akan apa yang kamu kerjakan.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-TAGHABUN