Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Juzuk 29

Surah 67, Surah al-Mulk (Kuasa Pemerintahan) : 30 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
67-1:  Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya segala kerajaan, dan Dia (Allah) terhadap segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa). 
67-2:  Yang menciptakan mati dan hidup, supaya Dia (Allah) menguji kamu, siapa antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Ghafur (Maha Pengampun). 
67-3:  Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu tidak melihat pada ciptaan al-Rahman (Yang Maha Pemurah) itu sesuatu yang tidak seimbang. Maka kembalikan pandanganmu, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? 
67-4:  Kemudian pandanglah kedua kalinya, nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan membingungkan dan lemah.

67-5:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah menghiasi langit dunia (yang dekat) dengan bintang-bintang dan Kami (Allah) jadikannya pelempar syaitan, dan Kami (Allah) sediakan bagi mereka azab yang menyala-nyala.
67-6:  Dan bagi orang yang kafir kepada Rab (Tuhan) mereka, adalah azab Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
67-7:  Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara yang mengerikan, dan ia menggelegak.
67-8:  Hampir-hampir terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka: "Apakah tidak datang kepada kamu seorang pemberi peringatan?"
67-9:  Mereka menjawab: "Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan dan kami katakan: Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.” 
67-10:  Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan) nescaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.”
67-11:  Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.

67-12:  Sesungguhnya orang yang takut kepada Rab (Tuhan)nya dengan ghaib, bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. 
67-13:  Dan rahsiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia adalah al-‘alim (Maha Mengetahui) apa yang ada dalam dada.
67-14:  Tidakkah Dia (Allah) mengetahui apa yang Dia (Allah) ciptakan? Dan Dia (Allah) adalah al-Latif (Maha Halus), lagi al-Khabir (Maha Mengerti/Mengenal).
67-15:  Dia (Allah) yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripada rezeki-Nya (rezeki Allah). Dan kepada-Nya (kepada Allah) kamu kembali. 
67-16:  Apakah kamu berasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa Dia (Allah) akan menunggang balikkan bumi bersama kamu, sehingga tiba-tiba bumi itu bergoncang? 
67-17:  Atau apakah kamu berasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa Dia (Allah) akan mengirimkan angin yang mengandungi batu-batu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimanakah peringatan-Ku (peringatan Allah).
67-18:  Dan sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah mendustakan. Maka bagaimanakah kemurkaan-Ku (kemurkaan Allah)?

67-19:  Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya selain al-Rahman (Yang Maha Pemurah). Sesungguhnya Dia (Allah) terhadap segala sesuatu adalah al-Basir (Maha Melihat).
67-20:  Atau siapakah yang menjadi tentera bagimu yang akan menolongmu selain daripada al-Rahman (Yang Maha Pemurah)? Orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu. 
67-21:  Atau siapakah yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya (rezeki Allah)? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?
67-22:  Maka apakah orang yang berjalan tertiarap di atas mukanya itu lebih mendapat petunjuk atau orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus?
67-23:  Katakanlah: "Dia (Allah) yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, dan penglihatan dan hati.” Sedikit sahaja kamu yang bersyukur. 
67-24:  Katakanlah: "Dia (Allah) yang menjadikan kamu berkembang biak di bumi, dan kepada-Nya (kepada Allah) kamu sekalian dikumpulkan.” 

67-25:  Dan mereka berkata: "Bilakah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang yang benar?”
67-26:  Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang itu) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.”
67-27:  Tatkala mereka melihatnya sudah dekat, muka orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan: “Inilah yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.”
67-28:  Katakanlah: "Adakah kamu perhatikan, jika Allah membinasakan aku dan orang yang bersama dengan aku, atau Dia(Allah) memberi rahmat kepada kami, tetapi siapakah yang melindungi orang yang kafir daripada seksa yang pedih?"
67-29:  Katakanlah: "Dia (Allah) al-Rahman (Yang Maha Pengasih), kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata.” 
67-30:  Katakanlah: "Adakah kamu perhatikan, jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir kepada kamu?”
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-QALAM