Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 69, Surah al-Haqqah (Saat Yang Pasti Berlaku) : 52 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
69-1:  ‘Al-haqqah’ (saat atau kiamat yang pasti berlaku).
69-2:  Apakah ‘al-haqqah’ itu?
69-3:  Dan tahukah kamu apakah ‘al-haqqah’ itu? 
69-4:  (Kaum) Samud dan ‘Ad telah mendustakan hal yang mengejutkan itu.
69-5:  Adapun (kaum) Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.
69-6:  Adapun (kaum) ‘Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang.
69-7:  Ditimpakan ke atas mereka selama tujuh malam dan lapan hari terus menerus, maka kamu melihat kaum itu padanya mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul tamar yang telah lapuk. 
69-8:  Maka adakah kamu melihat seseorang yang tinggal antara mereka?
69-9:  Dan telah datang Fir’awn dan orang yang sebelumnya, dan negeri-negeri yang diterbalikkan kerana kesalahan. 
69-10:  Maka mereka menderhakai rasul Rab (Tuhan) mereka, lalu Dia (Allah) menyeksa mereka dengan seksaan yang sangat keras.
69-11:  Sesungguhnya Kami (Allah), tatkala air telah naik melimpah-limpah, Kami (Allah) angkut kamu di dalam bahtera. 
69-12:  Agar Kami (Allah) menjadikannya peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mahu mendengar.

69-13:  Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan.
69-14:  Dan diangkatkan bumi dan gunung-gunung, lalu dihancurkan kedua-duanya sekali hancur. 
69-15:  Maka pada hari itu terjadilah satu kejadian (kiamat).
69-16:  Dan terbelahlah langit, maka pada hari itu ia menjadi lemah.
69-17:  Dan para malaikat di penjuru-penjurunya. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arash Rab (Tuhan) engkau di atas  mereka.
69-18:  Pada hari itu kamu dihadapkan, tiada sesuatu pun daripada keadaan kamu yang tersembunyi.
69-19:  Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku ini.”
69-20:  “Sesungguhnya aku yakin, bahawa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.”
69-21:  Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diredai.
69-22:  Dalam syurga yang tinggi.
69-23:  Buah-buahannya dekat.
69-24:  Makan dan minumlah sepuas-puasnya disebabkan apa yang telah kamu lalui pada hari-hari yang telah lalu. 

69-25:  Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya jika tidak diberikan kepadaku kitabku ini.”
69-26:  “Dan aku tidak mengetahui apalah hisab terhadap diriku.” 
69-27:  “Wahai kiranya (kematian) itulah yang menyelesaikan.”
69-28:  “Hartaku tidak memberi manfaat kepadaku.”
69-29:  “Telah hilang kekuasaanku daripadaku" 
69-30:  Peganglah dia, dan belenggulah tangannya ke lehernya. 
69-31:  Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
69-32:  Kemudian (belitlah dia) dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
69-33:  Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah al-‘Adzim (Yang Maha Besar).
69-34:  Dan dia tidak mendorongkan untuk memberi makan orang miskin. 
69-35:  Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini.
69-36:  Dan tiada makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. 
69-37:  Tidak ada yang memakannya kecuali orang yang berdosa.

69-38:  Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.
69-39:  Dan dengan apa yang tidak kamu lihat. 
69-40:  Sesungguhnya itu adalah kata-kata rasul yang mulia.
69-41:  Dan itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. 
69-42:  Dan bukan perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil peringatan. 
69-43:  Yang diturunkan daripada Rab (Tuhan) sekalian alam.

69-44:  Seandainya dia (Muhammad saw) mengada-adakan sebahagian perkataan atas Kami (Allah).
69-45:  Nescaya Kami (Allah) pegang dia pada tangan kanannya.
69-46:  Kemudian pasti Kami (Allah) potong daripadanya urat tali jantungnya.
69-47:  Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalanginya.
69-48:  Dan sesungguhnya ia benar-benar peringatan bagi orang yang bertakwa. 
69-49:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) benar-benar mengetahui bahawa antara kamu ada orang yang mendustakan.
69-50:  Dan sesungguhnya ia benar-benar menjadi penyesalan bagi orang kafir.
69-51:  Dan sesungguhnya ia benar-benar “haqqul-yaqin” (kebenaran yang diyakini).
69-52:  Maka bertasbihlah dengan nama Rab (Tuhan) engkau al-‘Adzim (Yang Maha Besar).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-MA'ARIJ