Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 70, Surah al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) : 44 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
70-1:  Seseorang penanya telah bertanyakan tentang azab yang akan berlaku.
70-2:  Terhadap orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
70-3:  Daripada Allah, yang mempunyai “al-ma’arij” (tempat-tempat naik).
70-4:  Malaikat-malaikat dan Roh naik kepada-Nya (kepada Allah) dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.
70-5:  Maka bersabarlah engkau dengan sabar yang indah. 
70-6:  Sesungguhnya mereka memandangnya itu jauh.
70-7:  Sedangkan Kami (Allah) memandangnya dekat.

70-8:  Pada hari langit seperti leburan perak.
70-9:  Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan). 
70-10:  Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya.
70-11:  Mereka saling melihat. Orang yang berdosa ingin kalau sekiranya dia dapat menebus daripada azab hari itu dengan anak-anaknya.
70-12:  Dan isterinya dan saudaranya.
70-13:  Dan kaum keluarganya yang melindunginya.
70-14:  Dan orang di bumi seluruhnya, kemudian sekaliannya menyelamatkannya.
70-15:  Sekali-kali tidak! Sesungguhnya ia adalah api yang berkobar-kobar. 
70-16:  Yang mengupaskan kulit kepala. 
70-17:  Yang memanggil sesiapa yang membelakang dan yang berpaling.
70-18:  Yang mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.

70-19:  Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat resah gelisah.
70-20:  Apabila dia ditimpa kesusahan dia gelisah. 
70-21:  Dan apabila dia mendapat kebaikan dia bakhil.
70-22:  Kecuali orang yang solat.
70-23:  Yang mereka itu tetap mengerjakan solatnya.
70-24:  Dan orang yang dalam hartanya tersedia hak tertentu. 
70-25:  Untuk orang yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa.
70-26:  Dan orang yang membenarkan hari al-din (pembalasan).
70-27:  Dan orang yang takut terhadap azab Rab (Tuhan)nya.
70-28:  Sesungguhnya azab Rab (Tuhan) mereka itu, tidak seorang pun merasa aman.

70-29:  Dan orang yang memelihara kemaluannya.
70-30:  Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau yang mereka miliki dengan tangan kanan mereka, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. 
70-31:  Sesiapa mencari yang selain itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. 
70-32:  Dan orang yang memelihara amanah dan janjinya. 
70-33:  Dan orang yang menegakkan kesaksiannya.
70-34:  Dan orang yang memelihara solatnya.
70-35:  Mereka itu dalam syurga lagi dimuliakan. 

70-36:  Mengapakah orang kafir itu bersegera datang ke arah engkau?
70-37:  Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok?
70-38:  Adakah setiap orang daripada mereka itu ingin masuk ke dalam syurga yang penuh kenikmatan?
70-39:  Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami (Allah) ciptakan mereka daripada apa yang mereka sendiri ketahui.
70-40:  Maka Aku (Allah) bersumpah dengan Rab (Tuhan) “masyriq” (tempat terbit matahari) dan “maghrib” (tempat terbenam matahari), sesungguhnya Kami (Allah) benar-benar al-Qadirun (Yang Maha Kuasa).
70-41:  Untuk menggantikan dengan yang lebih baik daripada mereka, dan Kami (Allah) tidak dapat dikalahkan.
70-42:  Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. 
70-43:  Pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala.
70-44:  Dengan menundukkan pandangan mereka, diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH NUH