Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 74, Surah al-Muddaththir (Yang Berselimut) : 56 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
74-1:  Wahai orang yang berselubung!
74-2:  Bangunlah, lalu berilah peringatan! 
74-3:  Dan Rab (Tuhan) engkau, agungkanlah!
74-4:  Dan pakaian engkau, bersihkanlah.
74-5:  Dan perbuatan dosa, tinggalkanlah.
74-6:  Dan janganlah engkau memberi kerana inginkan yang lebih banyak. 
74-7:  Dan kerana Rab (Tuhan) engkau, bersabarlah.
74-8:  Maka apabila ditiup sangkakala.
74-9:  Maka demikianlah, pada hari itu adalah hari yang sulit.
74-10:  Bagi orang kafir tidaklah mudah. 

74-11:  Biarkanlah Aku (Allah) dan orang yang Aku (Allah) ciptakan itu sendirian. 
74-12:  Dan Aku (Allah) jadikan baginya harta yang banyak. 
74-13:  Dan anak-anak yang selalu menyaksikan (hadir).
74-14:  Dan Aku (Allah) melapangkan baginya dengan selapang-lapangnya.
74-15:  Kemudian dia masih tamak, supaya Aku (Allah) menambahnya.
74-16:  Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Allah).
74-17:  Aku (Allah) akan timpakan kepadanya seksaan yang berat.

74-18:  Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan.
74-19:  Maka celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?
74-20:  Kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?
74-21:  Kemudian dia memikirkan.
74-22:  Sesudah itu dia bermasam muka dan mengomel.
74-23:  Kemudian dia berpaling dan takbur (menyombongkan diri).
74-24:  Lalu dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari.”
74-25:  “Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.” 

74-26:  Aku (Allah) akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.
74-27:  Adakah engkau mengetahui (neraka) Saqar itu? 
74-28:  Ia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
74-29:  Pembakar kulit manusia.
74-30:  Di atasnya ada sembilan belas.
74-31:  Dan tidak Kami (Allah) jadikan penjaga neraka itu melainkan daripada malaikat. Dan tidaklah Kami (Allah) menjadikan bilangan mereka itu melainkan sebagai ujian bagi orang kafir, supaya orang yang diberi kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang yang diberi kitab dan orang Mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang kafir (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini?" Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang  Dia (Allah) kehendaki dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia (Allah) kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui tentera Rab (Tuhan) engkau melainkan Dia (Allah) sendiri. Dan tidaklah ia (Saqar) itu melainkan peringatan bagi manusia.

74-32:  Sekali-kali tidak! Demi bulan.
74-33:  Dan malam tatkala berlalu.
74-34:  Dan subuh tatkala terang. 
74-35:  Sesungguhnya ia (Saqar) itu adalah salah satu bencana yang amat besar.
74-36:  Peringatan bagi manusia. 
74-37:  Bagi sesiapa antara kamu yang berkehendakkan maju atau mundur.
74-38:  Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.
74-39:  Kecuali golongan kanan.
74-40:  Dalam syurga, saling bertanya.
74-41:  Tentang orang yang berdosa.
74-42:  "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar?"

74-43:  Mereka menjawab: "Kami tidak termasuk orang yang mengerjakan solat.”
74-44:  “Dan kami tidak memberi makan orang miskin.”
74-45:  “Dan kami memperolok-olokkan bersama orang yang memperolok-olokkan.”
74-46:  “Dan adalah kami mendustakan hari al-din (pembalasan).”
74-47:  “Sehingga datang kepada kami kematian.” 
74-48:  Maka tidak berguna bagi mereka syafaat daripada orang yang memberikan syafaat. 

74-49:  Maka mengapa mereka berpaling daripada peringatan?
74-50:  Seakan-akan mereka itu keldai liar yang terkejut.
74-51:  Lari daripada singa.
74-52:  Bahkan tiap-tiap orang daripada mereka berkehendak supaya diberikan lembaran-lembaran yang terbuka.
74-53:  Sekali-kali tidak! Bahkan mereka tidak takut kepada akhirat.
74-54:  Sekali-kali tidak! Sesungguhnya ia adalah peringatan. 
74-55:  Maka sesiapa menghendaki, nescaya dia mengingatinya. 
74-56:  Dan mereka tidak akan mengingatinya kecuali Allah menghendakinya. Dia (Allah) berhak kepada takwa, dan berhak memberi keampunan.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-QIYAMAH