Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 76, Surah al-Insan (Manusia) : 31 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
76-1:  Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu daripada masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
76-2:  Sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan manusia daripada setitik mani yang bercampur, lalu Kami (Allah) mengujinya, maka Kami (Allah) jadikan dia mendengar lagi melihat. 
76-3:  Sesungguhnya Kami (Allah) telah memberikan petunjuk kepadanya jalan, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

76-4:  Sesungguhnya Kami (Allah) menyediakan bagi orang kafir itu rantai, dan belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
76-5:  Sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan akan meminum dari gelas yang campurannya adalah air kafur.
76-6:  Mata air yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baik aliran.
76-7:  Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. 
76-8:  Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, dan anak yatim dan orang yang ditawan.
76-9:  Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu kerana mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan daripada kamu dan tidak ucapan terima kasih.
76-10:  Sesungguhnya kami takut akan Rab (Tuhan) kami pada suatu hari yang muka menjadi masam, penuh kesulitan.
76-11:  Maka Allah memelihara mereka daripada kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan dan kegembiraan.
76-12:  Dan Dia (Allah) memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan sutera.

76-13:  Mereka duduk bersandar di dalamnya di atas pelamin. Mereka tidak melihat di dalamnya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. 
76-14:  Dan naungan dekat di atas mereka dan dimudahkan memetik buahnya semudah-mudahnya.
76-15:  Dan diedarkan kepada mereka gelas-gelas perak dan piala-piala yang jernih laksana kaca.
76-16:  Kaca-kaca daripada perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baik ukuran. 
76-17:  Di dalamnya mereka diberi minuman dengan gelas yang campurannya adalah “zanjabil”. 
76-18 Mata air di dalamnya (jannah) yang dinamakan “salsabil”.
76-19:  Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap. Apabila kamu melihat mereka kamu akan mengira mereka adalah mutiara yang bertaburan. 
76-20:  Dan apabila kamu melihat di sana, nescaya kamu akan melihat pelbagai nikmat dan kerajaan yang besar.
76-21:  Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal, dan mereka dihiaskan dengan gelang perak, dan Rab (Tuhan) mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih. 
76-22:  Sesungguhnya ini adalah balasan untuk kamu, dan usaha kamu adalah disyukuri. 

76-23:  Sesungguhnya Kami (Allah) telah menurunkan al-Qur’an kepada engkau dengan sempurna turun. 
76-24:  Maka bersabarlah engkau atas ketetapan Rab (Tuhan) engkau, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa atau orang yang kafir antara mereka. 
76-25:  Dan sebutlah nama Rab (Tuhan) engkau pagi dan petang.
76-26:  Dan pada sebahagian daripada malam, maka sujudlah kepada-Nya (kepada Allah), dan bertasbihlah kepada-Nya (kepada Allah) pada bahagian malam yang panjang.
76-27:  Sesungguhnya mereka menyintai yang cepat (kehidupan dunia), dan meninggalkan di belakang mereka hari yang berat (hari akhirat).
76-28:  Kami (Allah) telah menciptakan mereka dan menguatkan sendi-sendi mereka, dan apabila Kami (Allah) menghendaki, Kami (Allah) menggantikan (mereka) dengan orang yang serupa dengan mereka, sebenar penggantian. 
76-29:  Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka sesiapa menghendaki nescaya dia mengambil jalan kepada Rab (Tuhan)nya.
76-30:  Dan kamu tidaklah berkehendak, kecuali jika dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana). 
76-31:  Dia (Allah) memasukkan sesiapa yang dikehendaki-Nya (dikehendaki Allah) ke dalam rahmat-Nya (rahmat Allah). Dan bagi orang zalim Dia(Allah) menyediakan azab yang pedih.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-MURSALAT