Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 77, Surah al-Mursalat (Yang Diutuskan) : 50 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
77-1:  Demi “al-mursalat” (yang diutuskan) untuk membawa kebaikan.
77-2:  Yang terbang dengan kencangnya.
77-3:  Dan yang menyebarkan dengan seluas-luasnya.
77-4:  Maka yang membezakan dengan sejelas-jelasnya.
77-5:  Maka yang menyampaikan peringatan.
77-6:  Sebagai pembelaan atau peringatan.
77-7:  Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada engkau itu pasti berlaku.

77-8:  Maka apabila bintang-bintang dihapuskan.
77-9:  Dan apabila langit dibelah.
77-10:  Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
77-11:  Dan apabila para rasul telah ditetapkan waktu.
77-12:  Sampai hari apakah ditangguhkan?
77-13:  Sampai hari keputusan.
77-14:  Dan tahukah engkau apakah hari keputusan itu? 
77-15:  Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.

77-16:  Bukankah Kami (Allah) telah membinasakan orang yang dahulu?
77-17:  Kemudian Kami (Allah) iringkan mereka dengan orang yang kemudian.
77-18:  Demikianlah Kami (Allah) lakukan terhadap orang yang berdosa.
77-19:  Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.

77-20:  Bukankah Kami (Allah) menciptakan kamu daripada air yang hina?
77-21:  Kemudian Kami (Allah) jadikannya dalam tempat yang kukuh. 
77-22:  Sampai waktu yang ditentukan.
77-23:  Lalu Kami (Allah) tentukan, maka (Kami/Allah) sebaik-baik yang menentukan. 
77-24:  Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.

77-25:  Bukankah Kami (Allah) menjadikan bumi (tempat) berkumpul?
77-26:  Orang hidup dan orang mati?
77-27:  Dan Kami (Allah) jadikan padanya pasak-pasak yang tinggi, dan Kami (Allah) beri kamu minum kamu air yang tawar?
77-28:  Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.

77-29:  Pergilah kamu kepada apa yang kamu (dahulu) mendustakannya.
77-30:  Pergilah kamu kepada naungan yang mempunyai tiga cabang.
77-31:  Yang tidak melindungi dan tidak menolak nyalaan api.
77-32:  Sesungguhnya ia melontarkan bunga api seperti (sebesar) bangunan yang tinggi.
77-33:  Seolah-olah ianya iringan unta yang kuning. 
77-34:  Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.

77-35:  Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara.
77-36:  Dan tidak pula mereka diberikan keizinan untuk meminta uzur. 
77-37:  Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
77-38:  Ini adalah hari keputusan. Kami (Allah) mengumpulkan kamu dan orang yang terdahulu.
77-39:  Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu daya kamu itu terhadap Aku (Allah). 
77-40:  Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.

77-41:  Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam naungan dan mata air.
77-42:  Dan buah-buahan daripada apa yang mereka ingini. 
77-43:  Makan dan minumlah kamu dengan enak kerana apa yang telah kamu kerjakan.
77-44:  Sesungguhnya Kami (Allah), demikianlah Kami (Allah) memberi balasan kepada orang muhsinin (yang berbuat baik). 
77-45:  Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.

77-46:  Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia) sebentar, sesungguhnya kamu adalah orang yang berdosa.
77-47:  Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
77-48:  Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Rukuklah!" Mereka tidak mahu rukuk. 
77-49:  Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
77-50:  Maka kepada perkataan apakah sesudahnya mereka akan beriman?
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-NABA'