Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Juzuk 30

Surah 78, Surah al-Naba’ (Berita Besar) : 40 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
78-1: Tentang apakah mereka saling bertanya?
78-2: Tentang satu berita yang besar!
78-3: (Berita) yang mereka telah berselisihan mengenainya.
78-4: Jangan! Kelak mereka akan mengetahui.
78-5: Kemudian, sekali-kali jangan! Kelak mereka akan mengetahui.

78-6: Bukankah Kami (Allah) telah menjadikan bumi itu terbentang?
78-7: Dan gunung-gunung sebagai pasak?
78-8: Dan Kami (Allah) telah menciptakan kamu berpasang-pasangan?
78-9: Dan Kami (Allah) menjadikan tidur kamu untuk beristirehat?
78-10: Dan Kami (Allah) menjadikan malam (sebagai) pakaian?
78-11: Dan Kami (Allah) menjadikan siang untuk penghidupan?
78-12: Dan Kami (Allah) membina di atas kamu tujuh (langit) yang kukuh?
78-13: Dan Kami (Allah) menjadikan pelita yang terang-benderang?
78-14: Dan Kami (Allah) menurunkan dari awan air yang mencurah?
78-15: Kerana Kami (Allah) akan mengeluarkan dengannya (air itu) biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan.
78-16: Dan kebun-kebun yang subur.

78-17: Sesungguhnya hari keputusan itu adalah satu waktu yang telah ditetapkan.
78-18: (Iaitu) hari yang akan ditiupkan sangkakala, maka kamu akan datang berduyun-duyun.
78-19: Dan akan dibukakan langit, maka jadilah ia pintu-pintu.
78-20: Dan akan dihapuskan gunung-gunung, maka jadilah ia ‘sarab’ (ilusi/fatamorgana).

78-21: Sesungguhnya Jahanam adalah tempat tersedia.
78-22: Bagi orang-orang yang derhaka, (Jahanam itu) adalah tempat kembali.
78-23: Mereka akan tinggal di sana beberapa ‘huqub’ (satu masa yang sangat lama).
78-24: Mereka tidak akan merasakan kedinginan di sana dan tidak (mendapat) minuman.
78-25: Kecuali air yang mendidih dan nanah.
78-26: (Sebagai) pembalasan yang setimpal.
78-27: Kerana mereka tidak mengharapkan hisab (perhitungan amalan).
78-28: Dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami (Allah, (dengan) sebenar-benar dusta.
78-29: Padahal segala sesuatu sudah Kami (Allah) kumpulkan di dalam kitab.
78-30: Maka rasakan, dan Kami (Allah) tidak akan menambahkan (bagi) kamu kecuali azab.

78-31: Sesungguhnya bagi orang ‘muttaqin’ (yang bertakwa) adalah kemenangan.
78-32: Kebun-kebun dan buah anggur.
78-33: Dan perawan-perawan muda yang sebaya.
78-34: Dan piala-piala (gelas-gelas) yang melimpah.
78-35: Mereka tidak akan mendengar di dalamnya (kata-kata) yang sia-sia dan tidak (kata-kata) dusta.
78-36: (Sebagai) ganjaran dari Rab (Tuhan) engkau, pemberian yang tidak terkira.
78-37: Rab (Tuhan) bagi sekalian langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Mereka tidak mampu berbicara dengan-Nya (dengan Allah).

78-38: Pada hari berdiri roh dan malaikat berbaris-baris, tidak ada yang berkata-kata kecuali sesiapa yang diberi keizinan oleh al-Rahman (Yang Maha Pemurah), dan dia bercakap benar.
78-39: Itulah hari yang hak (benar), maka sesiapa mahu (nescaya) dipilihnya jalan kembali kepada Rab (Tuhan)nya.
78-40: Sesungguhnya Kami (Allah) telah ancam kamu sekalian dengan azab yang sudah hampir, pada hari seseorang akan melihat apa yang diperbuat oleh kedua-dua tangannya dan orang kafir akan berkata: “Alangkah baiknya jika dahulu aku hanyalah tanah.”
 
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-NAZI'AT