Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 79, Surah An-Nazi’at (Yang mencabut) : 46 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
79-1: Demi yang mencabut dengan pantas.
79-2: Dan yang mencabut dengan perlahan-lahan.
79-3: Dan yang beredar dengan cepat.
79-4: Dan yang mendahului dengan laju.
79-5: Dan yang mengatur urusan.

79-6: Pada hari bergoncang (sesuatu) dengan goncangan.
79-7: Diikuti oleh yang mengiringi.
79-8: Hati pada hari itu berdebar-debar (sangat takut).
79-9: Pandangannya akan tertunduk (ke bawah).
79-10: Mereka berkata: “Apakah kami akan dikembalikan dalam keadaan yang asal?”
79-11: “Apakah apabila kami sudah menjadi tulang-tulang yang hancur?”
79-12: Mereka berkata: “Jika demikian, itu adalah pengembalian yang merugikan.”
79-13: Maka sesungguhnya ia (pengembalian itu) hanyalah dengan satu kali pekikan sahaja.
79-14: Maka tiba-tiba mereka (berada) pada bumi yang tandus.

79-15: Adakah sudah datang kepada engkau berita (cerita) Musa?
79-16: Tatkala Rab (Tuhan)nya menyerunya di lembah suci Tuwa?
79-17: Pergilah engkau kepada Fir’awn kerana dia telah melampaui batas.
79-18: Maka katakan: “Mahukah kamu membersihkan diri?”
79-19: “Dan aku pimpin kamu kepada Rab (Tuhan) kamu supaya kamu takut (kepada Allah).
79-20: Lalu dia (Musa) perlihatkan kepadanya (Fir’awn) ayat (mukjizat) yang besar.
79-21: Tetapi dia (Fir’awn) mendustakan dan menderhaka.
79-22: Kemudian dia (Fir’awn) berpaling, lalu berusaha.
79-23: Maka dikumpulkannya dan dia (Fir’awn) berseru.
79-24: Maka dia (Fir’awn) berkata: “Aku adalah rab (tuhan) kamu yang paling tinggi.”
79-25: Maka dia (Fir’awn) diseksa oleh Allah di akhirat dan di dunia.
79-26: Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar (menjadi) iktibar bagi orang yang takut.

79-27: Adakah kamu yang lebih sukar diciptakan atau (adakah) langit? Dia (Allah) yang membinanya.
79-28: Dia (Allah) tinggikan bangunannya (langit) lalu Dia (Allah) sempurnakannya.
79-29: Dan Dia (Allah) menggelapkan malamnya dan menerangkan siangnya.
79-30: Dan bumi sesudah demikian itu dihamparkan-Nya (dihamparkan Allah).
79-31: Dia (Allah) keluarkan daripadanya air dan tumbuh-tumbuhan.
79-32: Dan gunung-gunung Dia (Allah) pacakkan.
79-33: Bekalan bagi kamu dan ternakan kamu.

79-34: Maka apabila telah datang malapetaka yang besar itu.
79-35: Pada hari yang manusia akan teringat apa yang telah diusahakannya.
79-36: Dan diperlihatkan neraka kepada sesiapa yang melihat.
79-37: Maka adapun orang yang melanggar batas.
79-38: Dan lebih mementingkan kehidupan dunia.
79-39: Maka Neraka Jahim (menjadi) tempat tinggal (mereka).
79-40: Dan orang yang takutkan kebesaran Rab (Tuhan)nya dan menahan diri daripada hawa nafsu.
79-41: Maka jannah (taman/syurga) tempat kembali (mereka).

79-42: Mereka bertanya kepada engkau tentang saat (kiamat), bilakah akan berlaku?
79-43: Mengapa engkau pula yang akan menyebutkan (waktunya)?
79-44: Kepada Rab (Tuhan) engkau penghabisannya.
79-45: Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan kepada orang yang takut kepadanya (hari kiamat).
79-46: Pada hari mereka melihatnya (hari kiamat), mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) kecuali satu malam sahaja atau satu siang.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH 'ABASA