Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 80, Surah ‘Abasa (Bermuka masam) : 42 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
80-1: Dia (Muhammad saw) bermasam muka dan berpaling.
80-2: Kerana datang kepadanya orang buta itu.
80-3: Tahukah engkau barangkali dia (orang buta itu) ingin menyucikan dirinya.
80-4: Atau dia (ingin) mendapatkan peringatan, lalu peringatan itu memberi manfaat kepadanya.
80-5: Adapun orang yang merasakan dirinya cukup.
80-6: Maka engkau menghadapkan kepadanya.
80-7: Dan tidak ada (kerugian) atas engkau jika dia tidak mahu menyucikan diri.
80-8: Dan adapun orang yang datang kepada engkau dengan bersegera.
80-9: Dan dia takut (kepada Allah).
80-10: Maka engkau mengabaikannya.

80-11: Jangan begitu! Sesungguhnya ia itu adalah peringatan.
80-12: Maka sesiapa yang mahu (nescaya) dia memperhatikannya.
80-13: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan.
80-14: Yang ditinggikan lagi disucikan.
80-15: Di tangan utusan-utusan.
80-16: Yang mulia lagi berbakti.

80-17: Celakalah manusia, alangkah sangat kufurnya.
80-18: Daripada apa Dia (Allah) menciptakannya?
80-19: Daripada setitik mani Dia (Allah) menciptakannya, lalu Dia (Allah) mengaturnya.
80-20: Kemudian Dia (Allah) mempermudahkan jalan keluarnya.
80-21: Kemudian Dia (Allah) mematikannya lalu Dia (Allah) memasukkannya ke dalam kubur.
80-22: Kemudian apabila Dia (Allah) kehendaki Dia (Allah) membangkitkannya kembali.
80-23: Sekali-kali jangan! Dia (manusia) belum menunaikan apa yang Dia (Allah) perintahkan kepadanya.

80-24: Maka cubalah manusia itu perhatikan makanannya.
80-25: Sesungguhnya Kami (Allah) telah curahkan air securah-curahnya.
80-26: Kemudian Kami (Allah) belahkan bumi sebaik-baiknya.
80-27: Maka Kami (Allah) tumbuhkan padanya biji-bijian.
80-28: Dan anggur dan sayur-sayuran.
80-29: Dan zaytun dan tamar.
80-30: Dan kebun-kebun yang subur.
80-31: Dan buah-buahan dan rumput-rampai.
80-32: Sebagai bekalan bagi kamu dan bagi ternakan kamu.

80-33: Maka (ingatlah) apabila datang suara yang sangat keras.
80-34: Pada hari setiap orang lari dari saudaranya.
80-35: Dan (dari) ibu dan bapanya.
80-36: Dan (dari) isteri dan anak-anaknya.
80-37: Bagi setiap orang dari mereka pada hari itu ada urusan yang menyibukkan.
80-38: Beberapa wajah di hari itu berseri-seri.
80-39: Tertawa dan bergembira.
80-40: Dan beberapa wajah di hari itu ditutupi debu.
80-41: Dibungkus oleh kegelapan.
80-42: Mereka itulah orang kafir lagi derhaka.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-TAKWIR