Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 81, Surah al-Takwir (Menggulung) : 29 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
81-1: Apabila matahari digulung.
81-2: Dan apabila bintang-bintang berguguran.
81-3: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
81-4: Dan apabila unta-unta bunting dibiarkan.
81-5: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
81-6: Dan apabila lautan menggelegak.
81-7: Dan apabila diri-diri manusia dipertemukan.
81-8: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup diperiksa.
81-9: Kerana dosa apakah mereka dibunuh.
81-10: Dan apabila catatan amal dibentangkan.
81-11: Dan apabila langit-langit dilenyapkan.
81-12: Dan apabila neraka dinyalakan.
81-13: Dan apabila jannah (taman/syurga) didekatkan.
81-14: Setiap diri akan tahu apa yang telah dikerjakannya.

81-15: Maka Aku (Allah) bersumpah dengan bintang-bintang yang timbul-tenggelam.
81-16: Yang beredar dan terlindung.
81-17: Dan malam apabila hampir luput.
81-18: Dan subuh apabila mulai terang.
81-19: Sesungguhnya ia (Al-Quran) benar-benar perkataan utusan yang mulia.
81-20: Yang memiliki kekuatan di sisi Pemilik ‘Arash yang kukuh.
81-21: Yang ditaati di sana lagi dipercayai.
81-22: Dan sahabat kamu (Muhammad saw) bukanlah seorang yang gila.

81-23: Dan sesungguhnya dia (Muhammad saw) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terang.
81-24: Dan tidaklah dia (Muhammad saw) dapat dituduh atas hal-hal yang ghaib.
81-25: Dan ia (Al-Quran) bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk.
81-26: Maka ke manakah kamu hendak pergi lagi?
81-27: Tidaklah ia (Al-Quran) itu melainkan peringatan bagi sekalian alam.
81-28: (Iaitu) bagi sesiapa antara kamu yang ingin menempuh jalan yang lurus.
81-29: Dan kamu tidak akan berkehendak kecuali jika dikehendaki oleh Allah, Rab (Tuhan) semesta alam.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-INFITAR