Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 82, Surah al-Infitar (Terbelah) : 19 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
82-1: Apabila langit terbelah.
82-2: Dan apabila bintang-bintang jatuh bertaburan.
82-3: Dan apabila lautan membuak-buak.
82-4: Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan.
82-5: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang dilakukannya dahulu dan yang dilakukannya kemudian.

82-6: Wahai manusia! Apakah yang memperdayakan kamu terhadap Rab (Tuhan) kamu al-Karim (Yang Maha Pemurah)?
82-7: Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadian kamu, lalu Dia (Allah) menjadikan kamu seimbang.
82-8: Dalam bentuk apa sahaja yang Dia (Allah) kehendaki Dia (Allah) menyusun kamu.
82-9: Jangan sekali-kali! Bahkan kamu mendustakan pada hari pembalasan.
82-10: Dan sesungguhnya bagi kamu ada yang menjaga.
82-11: ‘Kiraman katibin’ (yang mulia, yang mencatat).
82-12: Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan.

82-13: Sesungguhnya orang yang baik-baik itu benar-benar berada dalam kenikmatan.
82-14: Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada dalam neraka Jahim.
82-15: Mereka masuk ke dalamnya pada hari al-din (pembalasan).
82-16: Dan tidaklah mereka dapat melepaskan diri daripadanya.
82-17: Dan tahukah kamu apakah hari al-din (pembalasan) itu?
82-18: Kemudian, tahukah kamu apakah hari al-din (pembalasan) itu?
82-19: Pada hari satu diri tidak berkuasa sedikit pun terhadap diri yang lain, dan segala urusan pada hari itu adalah bagi Allah.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-MUTAFFIFIN