Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 83, Surah Al-Mutaffiffin (Orang yang curang) : 36 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
83-1: Kecelakaan bagi ‘mutaffiffin’ (orang yang curang).
83-2: Orang yang apabila menerima sukatan daripada orang lain mereka meminta dipenuhi.
83-3: Tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain mereka mengurangi.
83-4: Tidakkah mereka itu menyangka bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan?
83-5: Pada hari yang besar?
83-6: Hari yang akan bangkit manusia (menghadap) Rab (Tuhan )sekalian alam.

83-7: Janganlah begitu! Sesungguhnya catatan (amal) orang yang derhaka itu di dalam Sijjin.
83-8: Dan adakah kamu tahu apakah Sijjin itu?
83-9: (Ia adalah) kitab yang tertulis.
83-10: Kecelakaan pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
83-11:  (Iaitu) orang yang mendustakan hari al-din (pembalasan).
83-12: Dan tidaklah mendustakannya (hari pembalasan) melainkan orang yang melampaui batas lagi berdosa.
83-13: (Iaitu orang yang) apabila dibacakan ayat-ayat Kami dia berkata: “(Itu) dongengan orang terdahulu.”
83-14: Tidak sekali-kali, bahkan hati mereka ditutup oleh apa yang mereka kerjakan.
83-15: Tidak sekali-kali, sesungguhnya mereka pada hari itu tertutup daripada Rab (Tuhan) mereka.
83-16: Kemudian, mereka benar-benar dihumban ke Neraka Jahim.
83-17: Kemudian dikatakan (kepada mereka): “Inilah apa yang kamu dustakan itu.”
83-18: Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan (amal) orang yang baik-baik itu di Iliyyin.
83-19: Tahukah kamu apakah Iliyyin itu?
83-20: (Ia adalah) kitab yang tertulis.
83-21: Yang disaksikan oleh ‘muqarrabun’ (mereka yang sangat hampir).
83-22: Sesungguhnya orang yang baik-baik itu dalam kenikmatan.
83-23: Dari atas pelamin-pelamin mereka memandang.
83-24: Engkau dapat mengenal pada wajah mereka itu sinar kenikmatan.
83-25: Mereka diberikan minuman dengan minuman yang terpilih lagi termetrai (dicopkan).
83-26: Metrainya (copnya) adalah kasturi; dan untuk itu hendaknya berlumba-lumba orang yang ingin berlumba.
83-27: Dan campurannya adalah dari ‘tasnim’ (mata air terpilih di dalam jannah).
83-28:  (Iaitu) mata air yang meminumnya adalah ‘muqarrabun’ (orang yang didekatkan).

83-29: Sesungguhnya orang yang derhaka itu, mereka mentertawakan orang yang beriman.
83-30: Dan apabila mereka (orang yang beriman) lalu di hadapan mereka (orang yang derhaka), mereka (orang yang derhaka itu) saling mengedipkan mata.
83-31: Dan apabila mereka (orang yang derhaka itu) kembali kepada kaum mereka, mereka kembali dengan bergirang hati.
83-32: Dan apabila mereka (orang yang derhaka itu) melihat mereka (orang yang beriman) itu, mereka (orang yang derhaka) berkata: “Sesungguhnya mereka (orang yang beriman) itu adalah orang yang sesat.”
83-33: Padahal mereka (orang yang derhaka itu) tidaklah dihantar kepada mereka (orang yang beriman) sebagai penjaga.
83-34: Maka pada hari ini (giliran) orang yang beriman mentertawakan orang yang kafir.
83-35: Dari atas mahligai mereka memandang.
83-36: Bukankah tidak diberi balasan kepada orang kafir kecuali menurut apa yang mereka kerjakan?
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-INSYIQAQ