Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 84, Surah Al-Inshiqaq (Terbelah) : 25 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
84-1: Apabila langit terbelah.
84-2: Dan ia (langit) patuh kepada Rab (Tuhan)nya dan ia semestinya (begitu).
84-3: Dan apabila bumi diratakan.
84-4: Dan dikeluarkan apa yang di dalamnya dan ia menjadi kosong.
84-5: Dan ia (bumi) patuh kepada Rab (Tuhan)nya dan ia semestinya begitu.

84-6: Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras, sekuat-kuat kerja, menuju Rab (Tuhan)mu, maka kamu akan menemui-Nya (menemui Allah).
84-7: Maka adapun orang yang diberi catatannya dari sebelah kanannya.
84-8: Maka akan dihisabkan dengan hisab yang mudah.
84-9: Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan sukacita.
84-10: Dan adapun orang yang diberi catatannya dari belakang punggungnya.
84-11: Maka dia akan berteriak menyebut kecelakaan (dirinya).
84-12: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
84-13: Sesungguhnya dia dahulunya bersuka ria dengan keluarganya.
84-14: Sesungguhnya dia menyangka dia tidak akan kembali (kepada Rabnya).
84-15: Bukan begitu, sesungguhnya Rab (Tuhan)nya sentiasa melihatnya.

84-16: Maka Aku (Allah) bersumpah demi cahaya merah di waktu senja.
84-17: Dan demi malam dan apa yang diselubunginya.
84-18: Dan demi bulan apabila purnama.
84-19: Sesungguhnya kamu akan melalui selapis demi selapis.
84-20: Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?
84-21: Dan apabila al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka enggan bersujud.
84-22: Bahkan orang kafir itu mendustakannya.
84-23: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan (di dalam hati).
84-24: Lantaran itu ancamkan mereka dengan azab yang pedih.
84-25: Kecuali orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-BURUJ