Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 85, Surah al-Buruj (Gugusan bintang-bintang) : 22 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
85-1: Demi langit yang mempunyai buruj (gugusan bintang-bintang).
85-2: Demi hari yang telah dijanjikan.
85-3: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
85-4: Telah binasa orang yang membina parit.
85-5: Api yang menyala-nyala.
85-6: Ketika mereka duduk didekatnya.
85-7: Dan mereka menyaksikan atas apa yang mereka perbuat terhadap orang yang beriman.
85-8: Dan mereka tidak menyeksa antara mereka melainkan kerana mereka beriman kepada Allah al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), lagi al-Hamid (Maha Terpuji).
85-9: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah atas segala sesuatu adalah al-Shahid (Maha Menyaksikan).

85-10: Sesungguhnya orang yang membuat fitnah terhadap orang Mukmin dan Mukminat, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka adalah azab bakaran.
85-11: Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka jannah (taman/syurga) yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang besar.
85-12: Sesungguhnya pembalasan Rab (Tuhan) engkau amat keras.
85-13: Sesungguhnya Dia (Allah) yang memulakan penciptaan dan Dia (Allah) yang mengulangi.
85-14: Dan Dia (Allah) adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Wadud (Maha Pengasih).
85-15: Yang memiliki ‘Arash, lagi al-Majid (Maha Terpuji).
85-16: Yang berbuat apa yang Dia (Allah) kehendaki.

85-17: Apakah sudah datang kepada engkau berita (tentang) bala tentera?
85-18: Fir’awn dan Samud?
85-19: Bahkan orang kafir itu sering mendustakan.
85-20: Dan Allah mengepung mereka dari belakang.
85-21: Bahkan ia (yang mereka dustakan itu) adalah al-Quran yang mulia.
85-22: (Tersimpan) dalam Lawh-Mahfuz (tempat bertulis yang terpelihara).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-TARIQ