Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 86, Surah al-Tariq (Yang datang di malam hari) : 17 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
86-1: Demi langit dan yang datang di malam hari.
86-2: Dan tahukah engkau apakah yang datang di malam hari itu?
86-3: (Iaitu) bintang yang menembus.
86-4: Tidak ada setiap diri melainkan ada baginya pemelihara.

86-5: Maka hendaklah manusia memperhatikan daripada apa dia diciptakan.
86-6: Dia diciptakan daripada air yang terpancar.
86-7: Yang keluar daripada antara sulbi (tulang belakang lelaki) dan "taraib" (dada perempuan).
86-8: Sesungguhnya Dia (Allah) pada mengembalikannya adalah sangat berkuasa.
86-9: Pada hari dinyatakan segala yang rahsia.
86-10: Maka tidak ada baginya (manusia) kekuatan dan tidak ada penolong.

86-11: Demi langit yang menurunkan hujan.
86-12: Demi bumi yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan.
86-13: Sesungguhnya ia (al-Quran) benar-benar firman yang memisahkan (yang benar daripada yang salah).
86-14: Dan bukanlah ia senda gurau.
86-15: Sesungguhnya mereka mengadakan sebenar-benar tipu daya.
86-16: Dan Aku (Allah) juga mengadakan tipu daya.
86-17: Maka beri tangguhlah kepada orang kafir itu barang sebentar.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-A'LA