Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 90, Surah al-Balad (Negeri) : 20 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
90-1: Aku (Allah) bersumpah, demi negeri ini.
90-2: Dan engkau menjadi halal di negeri ini.
90-3: Demi yang beranak, demi yang diperanakkan.
90-4: Sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan manusia itu berada dalam susah-payah.

90-5: Apakah dia menyangka tiada seorang jua yang berkuasa atas dirinya?
90-6: Dia mengatakan: “Aku telah menghabiskan harta yang banyak.”
90-7: Apakah dia menyangka tiada seorang jua yang melihatnya?
90-8: Bukankah Kami (Allah) jadikan baginya dua mata?
90-9: Dan lidah dan dua bibir?
90-10: Dan Kami (Allah) tunjukkannya dua jalan?

90-11: Tetapi dia tidak menempuh jalan mendaki yang sukar.
90-12:  Tahukah engkau apakah jalan mendaki yang sukar itu?
90-13: (Ia adalah) memerdekakan hamba.
90-14: Atau memberi makan pada hari kelaparan.
90-15: (Kepada) anak yatim yang ada pertalian keluarga.
90-16: Atau orang miskin yang kesusahan.

90-17: Kemudian dia adalah termasuk orang yang beriman dan saling berpesan kepada kesabaran dan saling berpesan kepada berkasih saying.
90-18: Orang demikian adalah golongan kanan.
90-19: Dan orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami (Allah) adalah golongan kiri.
90-20: Untuk mereka neraka yang dikunci rapat.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-SYAMS