Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 91, Surah al-Shams (Matahari) : 15 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
91-1: Demi matahari dan cahaya siangnya.
91-2: Dan bulan apabila mengiringinya.
91-3: Dan siang apabila menampakkannya.
91-4:  Dan malam apabila menyelubunginya.
91-5: Dan langit dan apa yang mendirikannya.
91-6: Dan bumi dan apa yang menghamparkannya.
91-7: Dan sesuatu diri dan apa yang menyempurnakannya.
91-8: Maka Dia (Allah) mengilhamkan kepadanya kederhakaan dan ketakwaan.

91-9: Sesungguhnya berbahagialah sesiapa yang membersihkan (jiwa)nya.
91-10: Dan rugilah sesiapa yang mengotorkannya.
91-11: Kaum Samud telah mendustakan kerana kesombongan.
91-12: Ketika bangkit orang yang paling celaka antaranya.
91-13: Lalu rasul Allah berkata kepada mereka: (Jagalah) unta betina Allah dan minumannya.
91-14: Maka mereka mendustakannya (rasul Allah) dan membunuhnya (unta betina), lalu Rab (Tuhan) mereka 
mencurahkan azab kepada mereka lantaran dosa mereka, lalu Dia (Allah) ratakannya (dengan tanah).
91-15: Dan Dia (Allah) tidak hiraukan akibatnya.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-LAIL