Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 92, Surah al-Lail (Malam) : 21 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
92-1: Demi malam apabila ia kelam.
92-2: Demi siang apabila ia terang.
92-3: Demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan.
92-4: Sesungguhnya usaha kamu itu berbagai-bagai.

92-5: Maka perihal orang yang memberikan (harta pada jalan Allah) dan bertakwa.
92-6: Dan membenarkan kebaikan.
92-7: Maka Kami (Allah) akan mempermudahkannya kepada jalan yang mudah.
92-8: Dan perihal orang yang bakhil serta merasakan serba cukup.
92-9: Dan mendustakan kebaikan.
92-10: Maka akan Kami (Allah) mempermudahkannya kepada jalan yang sukar.
92-11: Dan hartanya tidak berupaya menolongnya apabila dia binasa.

92-12: Sesungguhnya atas Kami (Allah) memberi petunjuk.
92-13: Sesungguhnya akhirat dan dunia adalah milik Kami (Allah).
92-14: Maka Aku (Allah) ancam kamu dengan api yang menyala-nyala.
92-15: Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang celaka.
92-16: Yang mendustakan dan membelakang.

92-17: Dan akan dijauhkan daripadanya orang yang sangat bertakwa.
92-18: Yang memberikan hartanya kerana ingin membersihkan.
92-19: Padahal tidak ada padanya budi seorang jua yang hendak dibalas.
92-20: Melainkan kerana mengharapkan wajah Rab (Tuhan)nya al-Ala (Yang Maha Tinggi).
92-21: Dan sungguh kelak dia akan reda.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-DHUHA