Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 94, Surah al-Insyirah (Kelapangan) : 8 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
94-1: Bukankah Kami (Allah) telah melapangkan dada engkau?
94-2: Dan Kami (Allah) lepaskan beban yang berat daripada engkau?
94-3: Yang memberatkan punggung engkau.
94-4: Dan Kami (Allah) telah tinggikan bagi engkau sebutan (nama) engkau.

94-5: Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
94-6: Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
94-7: Maka apabila kamu telah selesai (suatu urusan), teruskanlah (dengan urusan yang lain pula).
94-8: Dan hanya kepada Rab (Tuhan) engkau hendaknya engkau berharap.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-TIN