Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 96, Surah al-‘Alaq (Segumpal darah) : 19 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani). 
96-1: Bacalah dengan nama Rab (Tuhan) engkau yang menciptakan.
96-2: Dia (Allah) menciptakan manusia daripada segumpal darah.
96-3: Bacalah dan Rab (Tuhan) engkau itu amat mulia.
96-4: Yang mengajar dengan qalam.
96-5: Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

96-6: Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas.
96-7: Kerana melihat dirinya serba cukup.
96-8: Sesungguhnya kepada Rab (Tuhan) kamu tempat kembali.

96-9: Adakah kamu perhatikan orang yang mencegah?
96-10: Seorang hamba ketika dia mendirikan solat?
96-11: Adakah kamu perhatikan jika dia di atas petunjuk yang benar?
96-12: Atau dia mengajak kepada bertakwa?
96-13: Adakah kamu perhatikan jika dia mendustakan dan berpaling?
96-14: Tidakkah dia mengetahui bahawa Allah itu melihat?

96-15: Sekali-kali tidak, Sungguh jika dia tidak mahu berhenti nescaya Kami (Allah) akan tarik ubun-ubunnya.
96-16: (Iaitu) ubun-ubun yang berdusta lagi derhaka.
96-17: Biarkan dia memanggil golongannya.
96-18: Akan Kami (Allah) panggil Zabaniyah.
96-19: Sekali-kali tidak, jangan kamu ikuti dia tetapi bersujudlah dan dekatkanlah
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-QADR