Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 98, Surah al-Bayyinah (Bukti) : 8 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
98-1: Orang kafir dari ahli kitab dab orang musyrik tidak akan meninggalkan (pegangan mereka) sehingga 
datang bukti kepada mereka.
98-2: (Iaitu) seorang rasul daripada Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci.
98-3: Di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus.

98-4: Dan orang yang diberi kitab itu tidak berpecah belah melainkan sesudah datang bukti tersebut kepada 
mereka.
98-5: Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan al-din
(agama) kerana-Nya (kerana Allah) dengan lurus, dan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Dan yang 
demikian itulah al-din (agama) yang lurus.

98-6: Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik adalah di Neraka Jahanam, mereka kekal
di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.
98-7: Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih itulah sebaik-baik makhluk.
98-8: Balasan mereka di sisi Rab (Tuhan) mereka adalah Jannatuíl-ĎAdn yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah reda kepada mereka dan mereka reda 
kepada-Nya (kepada Allah). Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada Rab (Tuhan)nya.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-ZALZALAH