Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 99, Surah al-Zalzalah (Kegoncangan) : 8 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
99-1: Apabila digoncangkan bumi ini segoncang-goncangnya.
99-2: Dan bumi mengeluarkan segala isinya.

99-3: Dan manusia berkata: “Mengapa begini?”
99-4: Pada hari itu ia (bumi) akan menceritakan beritanya.
99-5: Bahawa Rab (Tuhan) engkau memerintahkannya.
99-6: Pada hari itu manusia akan keluar berpisah-pisah untuk diperlihatkan kepada mereka amalan mereka.
99-7: Maka sesiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah nescaya akan dilihatnya.
99-8: Dan sesiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah nescaya akan dilihatnya.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-'ADIYAT