Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 100, Surah al-‘Adiyat (Yang berlari kencang) : 11 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani). 
100-1: Demi yang berlari kencang dengan termengah-mengah.
100-2: Lalu memercikkan api.
100-3: Yang menyerang di waktu subuh.
100-4: Kerananya berterbangan debu-debu.
100-5: Lalu menyerbu ke tengah kumpulan (musuh).

100-6: Sesungguhnya manusia terhadap Rab (Tuhan)nya sangat tidak berterima kasih.
100-7: Sesungguhnya dia pada yang demikian itu menyaksikan sendiri.
100-8: Dan sesungguhnya dia sangat-sangat menyintai harta.

100-9: Apakah dia tidak mengetahui apabila dibongkarkan apa yang ada di dalam kubur?
100-10: Dan dinyatakan apa yang ada di dalam dada?
100-11: Sesungguhnya Rab (Tuhan) mereka pada hari itu benar-benar mengetahui keadaan mereka.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-QARI'AH