Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 101, Surah al-Qari’ah (Hari kiamat) : 11 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani). 
101-1: ‘Al-qari’ah’ (hari kiamat).
101-2: Apakah ‘al-qari’ah’ itu?
101-3: Tahukah kamu apakah ‘al-qari’ah’ itu?
101-4: (Iaitu) hari yang manusia seumpama rama-rama yang bertebaran.
101-5: Dan gunung-gunung seumpama bulu yang berterbangan.

101-6: Maka sesiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya.
101-7: Maka dia dalam kehidupan diredai.
101-8: Dan perihal orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya.
101-9: Maka tempat kembalinya ialah Neraka Hawiyah.
101-10: Dan adakah kamu tahu apakah ia itu?
101-11: (Iaitu) api yang sangat panas.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-TAKATHUR