Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 103, Surah al-‘Asr (Masa) : 3 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani). 
103-1: Demi masa.
103-2: Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian.
103-3: Kecuali orang yang beriman dan beramal salih, dan saling mengajak kepada kebenaran dan saling 
menasihati dengan kesabaran.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-HUMAZAH