Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 106, Surah Quraysh (Kaum Quraysh) : 4 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
106-1: Kerana kebiasaan kaum Quraysh.
106-2: (Iaitu) kebiasaan mereka (mengadakan) perjalanan dalam musim dingin dan musim panas.
106-3: Maka hendaklah mereka menyembah Rab (Tuhan) rumah ini (Ka’bah).
106-4: Yang memberikan makanan kepada mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka 
daripada ketakutan.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-MA'UN