Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 107, Surah al-Ma’un (Pertolongan) : 7 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
107-1: Tahukah engkau (orang) yang mendustakan al-din (agama)?
107-2: Itulah orang yang mengabaikan anak yatim.
107-3: Dan tidak mengajak kepada memberi makan orang miskin.
107-4: Maka kecelakaan bagi orang yang solat.
107-5: (Iaitu) orang yang lalai daripada solatnya.
107-6: Orang yang riyak.
107-7: Dan mereka enggan memberi pertolongan.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-KAUTHAR