Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 108, Surah al-Kauthar (Nikmat yang sangat banyak) : 3 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
108-1: Sesungguhnya Kami (Allah) telah memberikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak.
108-2: Maka dirikanlah solat kerana Rab (Tuhan) engkau dan berkorbanlah.
108-3: Sesungguhnya orang yang membenci engkau itulah yang terputus (daripada rahmat Allah).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-KAFIRUN