Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 109, Surah al-Kafirun (Orang-orang kafir) : 6 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
109-1: Katakanlah: “Wahai orang kafir.”
109-2: Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah.
109-3: Dan bukanlah kamu menyembah apa yang aku sembah.
109-4: Dan aku bukanlah penyembah sebagaimana kamu menyembah.
109-5: Dan kamu bukanlah penyembah sebagaimana aku menyembah.
109-6: Bagi kamu al-din (agama) kamu dan bagiku al-din (agama)ku.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-NASR