Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 110, Surah al-Nasr (Pertolongan) : 3 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
110-1: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
110-2: Dan engkau lihat manusia berduyun-duyun memasuki al-din (agama) Allah.
110-3: Maka bertasbihlah memuji nama Rab (Tuhan) engkau, dan mohonlah keampunan-Nya (keampunan Allah), sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Tawwab (Maha Penerima taubat).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-MASAD