Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 111, Surah al-Masad (Tali Sabut) : 5 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
111-1: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia.
111-2: Tidak berguna kepadanya hartanya dan apa yang dia usahakan.
111-3: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
111-4: Dan isterinya, pembawa kayu bakar.
111-5: Yang di lehernya ada tali daripada sabut.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-IKHLAS