Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 87, Surah al-Ala (Yang paling tinggi) : 19 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
87-1: Sucikanlah nama Rab (Tuhan) engkau al-Ala (Yang Maha Tinggi).
87-2: Yang menciptakan, lalu menyempurnakan.
87-3: Dan yang mengatur, lalu memberi petunjuk.
87-4: Dan yang mengeluarkan rumput-rampai.
87-5: Lalu Dia (Allah) menjadikannya (rumput-rampai itu) kering kehitaman.

87-6: Kami akan membacakan (al-Quran) kepada engkau, maka engkau tidak akan lupa.
87-7: Kecuali apa yang dikehendaki Allah, sesungguhnya Dia (Allah) mengetahui apa yang nyata dan yang tersembunyi.
87-8: Dan Kami (Allah) mempermudahkan engkau kepada yang mudah.
87-9: Maka berikan peringatan kerana peringatan itu bermanfaat.
87-10: Orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat peringatan.
87-11: Dan orang yang celaka akan menjauhinya.
87-12: Yang akan masuk ke dalam api yang besar.
87-13: Kemudian, mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak juga hidup.

87-14: Sungguh beroleh kemenangan sesiapa yang mensucikan (dirinya).
87-15: Dan dia ingat akan Rab (Tuhan)nya, lalu mendirikan solat.
87-16: Tetapi kamu lebih mementingkan kehidupan dunia.
87-17: Sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal.
87-18: Sesungguhnya ini sudah ada dalam suhuf-suhuf (kitab-kitab) terdahulu.
87-19: (Iaitu) suhuf Ibrahim dan Musa.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-GHASYIYAH